Hoppväder.nu

Det här kommer skapa en cookiefil på din enhet (dator/mobil/padda).
I den här cookiefilen sparas dina inställningar på hur du vill att
Hoppväder.nu ska visas och agera.
Filen sparas på din enhet så därför kan det behöva göras på dina samtiliga enheter.
Om ni inte kan läsa flygväder rekommenderar jag att ni slår på alla hjälpmedel utom
möjligtvis bilderna, det är en smaksak.

Visa vindstyrka/hastigheter i: m/s
knop
km/h
ft/s
mph

Visa avstånd i: m
km
NM (nautical mile, 1852 m)
miles (1609 m)
ft

Visa höjd i: m
Flight level

Markera intressant text i LHP: Ja

Nej
Välj färg:

"Översätt" text i LHP: Visar enheter i m/s, m och svensk tid.
Ja

Nej

Översätt METAR och TAF: Ja

Nej

Visa bilder för väder:
Ja
Nej
Visa bilder för vind: Animerade GIF bilder för byvind
Alternativ 1

Så som en vindstrut ser ut.

Alternativ 2

Vindstruten är ''styv'' för att vara lätt att avläsa.

Alternativ 3

Som 1an men mer böj på struten, lättare att avläsa
Nej
Hjälp att lära sig METAR/TAF:
Ja
Nej

Visa lufttrycksstatistik:
Ja
Nej
Visa varning för stående läge mobila enheter:
Ja
Nej

Jag accepterar att hoppvader.nu använder cookies