Spotting

Spotthjälpen baserar sig på att planet flyger mot vinden och på låghöjdsprognosen från LFV.
Störst går först, och mage före friflyg.

I uträkningen ingår ett "kast" på 200m, dvs att du flyger 200 m framåt i frifall av planets hastighet vid exit.
Första gruppen är beräknad att vara rakt över gropen på 1000 m, så normalvindsdagar har viss felmarginal.

Siffrorna i texten är baserade på 45 sekunders frifall, siffrorna i parantes är 60 sekunder frifall.
45 sekunder är maghopp från 3100-3300 m eller friflyg från 4000, 60 sekunder år maghopp från 4000 m.

Avstånden för uthopp är skrivna i nautiska miles (1 NM = 1852 meter) för det är den enheten som vanligtvis används i planens GPS.

Separationen mellan grupperna är beräknat för små grupper 150-200 m, för stora grupper 300-350 m.
Beräkningen tar inte hänsyn till att seperationen mellan maghoppare och friflyg blir större av "naturliga skäl".
Kolla alltid vad alla ska göra i liften, det kan påverka separationstid och exitordning.

Tiderna är avrundade uppåt, d.v.s. om beräkningen är att exit ska ske 8,1 sekund efter gropen visar sidan 9 sekunder.
Samma sak med separation mellan grupperna, avrundas alltid uppåt för att öka säkerheten.

Vindkartan

Vindkartan visar hur vinden blåser runt landnigsytan.
Om du står där pilspetsarna pekar kommer vinden träffa ditt ansikte om du tittar mot pilspetsen.
Längden på pilarna beror på hur mycket det blåser.
Om markvinden visar VRB betyder det att vinden variabel (vanligtvis för det är väldigt lite vind).