Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 05:05

UTC-tid

2021-03-01 kl. 04:05


Sol och måne

Solen går upp 6:59 och går ner 17:39 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 27 dagar (2021-03-28)

METAR

ESMS (Malmö)
(15 minuter sedan)
ESMS 010350Z 23004KT 0050 R17/0450N R35/0300N FG VV001 00/00 Q1033=ESMK (Everöd)
(15 minuter sedan)
ESMK 010350Z AUTO 17002KT 0500 R01/P2000N R19/1600D // NCD M03/M03 Q1032=ESTL (Ljungbyhed)
(15 minuter sedan)
ESTL 010350Z AUTO 12002KT 0350 R29L/1000N FZFG VV001 M01/M01 Q1032=EKCH (Köpenhamn)
(45 minuter sedan)
EKCH 010320Z 23005KT 1500 R22L/0700D R04L/1000U R12/P1500N MIFG BR SKC M01/M01 Q1033 TEMPO 3000=ESTA (Ängelholm)
(15 minuter sedan)
ESTA 010350Z AUTO 13003KT 0150 R14/0500N R32/0550N FZFG VV001 M00/M00 Q1032=TAF

ESMS (Malmö)
(220 minuter sedan)
ESMS AMD 010025Z 0100/0124 23005KT 3000 BR SCT005 TEMPO 0100/0107 0100 FZFG VV001 BECMG 0107/0109 8000 NSW BKN008 TEMPO 0111/0118 BKN012 TEMPO 0118/0124 2500 BR SCT012=ESMK (Everöd)
ESMKESTL (Ljungbyhed)
ESTLEKCH (Köpenhamn)
(26 minuter sedan)
EKCH AMD 010339Z 0103/0124 25008KT 6000 SCT010 TEMPO 0103/0109 0400 FG BKN002 TEMPO 0109/0119 BKN008 TEMPO 0123/0124 4000 BR BKN002=ESTA (Ängelholm)
ESTA

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Eslöv är område se11f i Hela Område 1)

Prognos är inte uppdaterad

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 010350

GÄLLANDE DEN 1 MARS 2021 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 010350
GÄLLANDE DEN 1 MARS 2021 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se11a,se11d,se11b: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11e,se11c,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt <0.8km i dimma, lokalt 5km - 8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft, lokalt >4000ft.

07-09UTC: Område se11a,se11d,se11b: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11e,se11c,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt <0.8km i dimma, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >4000ft.

09-11UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11f: Sikt 5km - 8km, lokalt 1.5km - 3km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >4000ft.
Område se11i,se11h,se11g: Sikt <0.8km - 8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11a: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >4000ft.

11-13UTC: Område se11i,se11h,se11g: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
Område se11a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >4000ft.


Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida 2000ft.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader FL075 - FL085, Minusgrader SFC - 1500ft.
07-09UTC: Noll grader FL075 - FL085.
09-13UTC: Noll grader FL075 - FL085, Minusgrader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se11f: V/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11c: V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område se11a: V/1-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se11e: V/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se11b: V/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se11d: V/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område se11g: V/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område se11i: V/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11h: V/0-13 knop, byar upp till 17 knop.

07-09UTC: Område se11i: V/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område se11b: V-NV/9-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se11g: V-NV/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område se11f: V-NV/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
Område se11e: V-NV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
Område se11d: V-NV/3-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se11a: V/1-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område se11c: V-NV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11h: V/1-16 knop, byar upp till 21 knop.

09-11UTC: Område se11i: V/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
Område se11a: V-NV/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se11f: V-NV/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
Område se11e: V-NV/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
Område se11b: V-NV/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se11g: V-NV/9-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område se11d: V-NV/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11c: V-NV/6-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11h: V/4-16 knop, byar upp till 22 knop.

11-13UTC: Område se11h: V-NV/8-16 knop, byar upp till 25 knop.
Område se11g: V-NV/7-17 knop, byar upp till 23 knop.
Område se11e: V-NV/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
Område se11d: V-NV/6-11 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11c: NV/7-11 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11i: V/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
Område se11f: V-NV/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
Område se11b: V-NV/7-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11a: V/5-16 knop, byar upp till 20 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 290/16kt +9.
07-09UTC: 300/18kt +9.
09-11UTC: 300/20kt +8.
11-13UTC: 310/21kt +8.

FL50:
05-07UTC: 290/16kt +5.
07-09UTC: 300/18kt +5.
09-11UTC: 300/19kt +5.
11-13UTC: 300/19kt +6.

FL100:
05-07UTC: 290/16kt -4.
07-09UTC: 300/18kt -4.
09-11UTC: 300/20kt -3.
11-13UTC: 310/20kt -3.

Lägsta QNH
1030 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Preliminär prognos