Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:40

UTC-tid

2023-02-06 kl. 19:40


Sol och måne

Solen går upp 7:51 och går ner 16:50 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 29 dagar (2023-03-07)

METAR

ESMS (Malmö)
(20 minuter sedan)
ESMS 061920Z 26004KT 0250 R17/0900N R35/1000N FZFG VV002 M03/M03 Q1041=ESMK (Everöd)
(20 minuter sedan)
ESMK 061920Z AUTO VRB01KT 9999 NCD M04/M04 Q1040=ESTL (Ljungbyhed)
(20 minuter sedan)
ESTL 061920Z AUTO VRB01KT 0150 R29L/0500N FZFG VV001 M03/M03 Q1041=EKCH (Köpenhamn)
(20 minuter sedan)
EKCH 061920Z 23006KT 9999 BKN004 M01/M02 Q1042 TEMPO BKN005=ESTA (Ängelholm)
(20 minuter sedan)
ESTA 061920Z 13003KT 0250 R14/0650N R32/1000D FZFG VV002 M03/M03 Q1041=TAF

ESMS (Malmö)
(86 minuter sedan)
ESMS AMD 061814Z 0618/0718 VRB02KT 0300 FZFG VV001 TEMPO 0618/0703 3000 BR SCT003 BECMG 0703/0705 26008KT 6000 NSW BKN008 TEMPO 0705/0708 BKN004=ESMK (Everöd)
(336 minuter sedan)
ESMK 061404Z 0615/0619 31005KT 8000 FEW005 TEMPO 0615/0617 4000 BR BKN005 BECMG 0617/0619 0300 FZFG VV001=ESTL (Ljungbyhed)
ESTLEKCH (Köpenhamn)
(150 minuter sedan)
EKCH 061710Z 0618/0718 35005KT 6000 BKN003 TEMPO 0618/0620 4000 BR SCT004 BECMG 0620/0622 25007KT 0300 FZFG VV001 TEMPO 0622/0702 3000 BR BKN005 BECMG 0702/0704 8000 NSW BKN008 TEMPO 0704/0707 BKN004=ESTA (Ängelholm)
(152 minuter sedan)
ESTA 061708Z 0618/0620 VRB02KT 0200 FZFG VV001 TEMPO 0618/0620 3000 BR SCT003=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Eslöv är område se11f i Hela Område 1)

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 061832

GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3
Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Hela Område 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 061832
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området: måttlig isbildning 1000ft - 2000ft
17-21UTC: I hela området: måttlig isbildning SFC - 2000ft

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se11c: Sikt >8km i dis, lokalt 0.8km - 1.5km i höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt >4000ft.

13-17UTC: Område se11a: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11e,se11h,se11g,se11f: Sikt 0.8km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11d,se11b: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >4000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

15-17UTC: Område se11c: Sikt >8km, lokalt 0.8km - 1.5km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt >4000ft.

17-21UTC: Område se11i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >4000ft.
Område se11h,se11g,se11f: Sikt <0.8km - >8km i underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11a,se11d,se11b: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma, underkyld dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >4000ft.
Område se11e,se11c: Sikt >8km, lokalt <0.8km i höga dimbankar, underkyld dimma. Molnbas <500ft, lokalt >4000ft.


Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida 2000ft.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Område se11c,se11b,se11g,se11f: Noll grader 2000ft - 3000ft.
Område se11a: Noll grader 2000ft - FL050, Minusgrader 500ft - 1500ft.
Område se11e,se11d,se11i,se11h: Noll grader 2000ft - 3000ft, Minusgrader 500ft - 1500ft.

17-21UTC: I hela området: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se11c: N/0-5 knop.
Område se11a: S/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11g: V/0-6 knop.
Område se11b: Vrb/0-5 knop.
Område se11h: NV-N/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
Område se11i: NV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11e: V-NV/0-4 knop.
Område se11d: Lugnt.
Område se11f: NV/0-5 knop.

15-17UTC: Område se11d: Vrb/0-4 knop.
Område se11i: V/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11g: S-SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se11b: S-SV/0-7 knop.
Område se11f: Vrb/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11e,se11c: Lugnt.
Område se11a: S-SV/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område se11h: V/0-10 knop, byar upp till 13 knop.

17-19UTC: Område se11f: SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11c: SV/0-7 knop.
Område se11a: SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11d: Vrb/0-5 knop.
Område se11e: SV-V/0-4 knop.
Område se11h: SV-V/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11b: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11i: V/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11g: SV/4-8 knop.

19-21UTC: Område se11a: SV-V/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se11e: V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11d: Vrb/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
Område se11f: SV-V/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se11g: V/4-11 knop.
Område se11b: SV-V/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se11c: SV-V/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11h: V/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11i: V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 10/6kt +0.
15-17UTC: 360/4kt +0.
17-19UTC: 260/4kt +0.
19-21UTC: 260/8kt +0.

FL050:
13-15UTC: 30/10kt -4.
15-17UTC: 40/8kt -3.
17-19UTC: 50/4kt -3.
19-21UTC: 260/4kt -3.

FL100:
13-15UTC: 30/22kt -10.
15-17UTC: 30/20kt -9.
17-19UTC: 30/19kt -8.
19-21UTC: 30/17kt -8.

Lägsta QNH
13-21UTC: I hela området: 1038 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.