Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 06:21

UTC-tid

2020-04-08 kl. 04:21


Sol och måne

Solen går upp 6:12 och går ner 20:58 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 29 dagar (2020-05-07)

METAR

ESMK (Everöd)
(31 minuter sedan)
ESMK 080350Z AUTO 00000KT 9999 NCD M02/M03 Q1031=ESMS (Malmö)
(31 minuter sedan)
ESMS 080350Z 09003KT CAVOK M00/M01 Q1031=ESMX (Växjö)
(31 minuter sedan)
ESMX 080350Z AUTO 19002KT 9999 NCD M02/M02 Q1030=ESDF (Ronneby)
(61 minuter sedan)
ESDF 080320Z AUTO VRB01KT 9999 NCD M02/M02 Q1031=EKRN (Rønne, Bornholm)
(31 minuter sedan)
EKRN 080350Z AUTO 14008KT 9999 NCD 01/M00 Q1032=TAF

ESMK (Everöd)
ESMKESMS (Malmö)
(327 minuter sedan)
ESMS 072254Z 0800/0824 16008KT CAVOK=ESMX (Växjö)
ESMXESDF (Ronneby)
ESDFEKRN (Rønne, Bornholm)
(30 minuter sedan)
EKRN 080351Z 0804/0812 15008KT CAVOK=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Everöd är område se11e i Hela Område 1)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 080307

GÄLLANDE DEN 8 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 080307
GÄLLANDE DEN 8 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >4000ft.

Molnöversida
04-10UTC: Område se11c,se11g: Ingen prognos

04-12UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11b,se11i,se11h,se11f: Ingen prognos

10-12UTC: Område se11c,se11g: Molnöversida FL075.


CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader FL050 - FL090.
08-10UTC: Noll grader FL070 - FL090.
10-12UTC: Noll grader FL070 - FL090, Minusgrader FL060 - FL065.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se11c: SO-S/2-9 knop.
Område se11f: SO/0-5 knop.
Område se11a: S/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se11g: SO/0-8 knop.
Område se11e: S-SV/0-4 knop.
Område se11i: SV-V/0-4 knop.
Område se11h: V/0-4 knop.
Område se11b: SO-S/4-13 knop, byar upp till 15 knop.
Område se11d: SO-S/0-10 knop, byar upp till 15 knop.

06-08UTC: Område se11e: S-SV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
Område se11f: SO-S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11d: S/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11i: S/0-4 knop.
Område se11b: S/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område se11a: S/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se11c,se11g: SO-S/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11h: S-SV/0-5 knop.

08-10UTC: Område se11f: S-SV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11c: S/6-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11a: S/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
Område se11i: S/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
Område se11b: S/8-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11h: S/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se11d: S/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område se11e: S-SV/1-6 knop, byar upp till 17 knop.

08-12UTC: Område se11g: SO-S/3-9 knop, byar upp till 17 knop.

10-12UTC: Område se11e: S-SV/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område se11i: S/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område se11h: S/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se11c: S/7-14 knop, byar upp till 22 knop.
Område se11d: S-SV/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
Område se11f: S-SV/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se11a: S-SV/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
Område se11b: S/7-14 knop, byar upp till 21 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 220/7kt +6.
06-08UTC: 220/11kt +6.
08-10UTC: 220/12kt +6.
10-12UTC: 220/11kt +7.

FL50:
04-06UTC: 260/10kt +3.
06-08UTC: 250/10kt +3.
08-10UTC: 230/11kt +2.
10-12UTC: 230/13kt +2.

FL100:
04-08UTC: 250/21kt -2.
08-10UTC: 250/20kt -2.
10-12UTC: 230/22kt -3.

Lägsta QNH
1024 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0-2 m/s.
Vind på 600 m ca 4 m/s.
Vind på 1500 m ca 5 m/s.
Vind på 3000 m ca 11 m/s.
KalleDavid flyger ca 33 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 486 m bakåt i frifall. (648 m)
Lämplig spot är 6 sekunder eller 198 m efter gropen.
(11 s eller 362 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 5-7 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 9-11 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 06:21
All data kommer från LFV.se