Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 10:08

UTC-tid

2021-05-09 kl. 08:08


Sol och måne

Solen går upp 4:22 och går ner 22:11 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 17 dagar (2021-05-26)

METAR

ESSA (Arlanda, Stockholm)
(18 minuter sedan)
ESSA 090750Z 19011KT CAVOK 08/01 Q1011 NOSIG=ESSD (Borlänge)
(18 minuter sedan)
ESSD 090750Z AUTO 16009KT 9999 OVC100/// 07/01 Q1009=EFMA (Mariehamn)
(18 minuter sedan)
EFMA 090750Z AUTO 18010KT CAVOK 08/04 Q1012=ESOW (Västerås)
(18 minuter sedan)
ESOW 090750Z AUTO 16008KT 9999 FEW200/// 08/02 Q1011=


TAF

ESSA (Arlanda, Stockholm)
(158 minuter sedan)
ESSA 090530Z 0906/1006 15008KT CAVOK TEMPO 0911/0914 RA BECMG 0914/0916 4000 DZRA BR BKN004 TEMPO 0917/0920 7000 NSW BKN010 BECMG 0920/0922 9999 BCFG NSC PROB40 0922/1002 2000 TEMPO 1002/1006 4000 SHRA BKN025CB=ESSD (Borlänge)
ESSDEFMA (Mariehamn)
(140 minuter sedan)
EFMA 090548Z 0906/0915 18005KT CAVOK=ESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Gryttjom är område se34e i Delområde 1)

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 090751

GÄLLANDE DEN 9 MAJ 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En varmfront vid Västkusten rör sig vidare åt nordost.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-10UTC: I hela området
10-16UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 090751
GÄLLANDE DEN 9 MAJ 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se34b,se34f,se34c: Väntas inte förekomma under perioden

08-12UTC: Område se34a: Väntas inte förekomma under perioden

08-16UTC: Område se34e,se34d: måttlig isbildning 3000ft - > FL125

10-16UTC: Område se34b,se34f,se34c: måttlig isbildning 3000ft - > FL125

12-16UTC: Område se34a: måttlig isbildning 3000ft - > FL125


Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se34d: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område se34f,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

08-12UTC: Område se34e: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

10-12UTC: Område se34b,se34f,se34c: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område se34d: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.

12-14UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se34e,se34c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se34b,se34a,se34f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

14-16UTC: Område se34f,se34e,se34c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se34b,se34a: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se34d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-14UTC: Noll grader 3000ft - 4500ft.
14-16UTC: Noll grader 3000ft - FL090.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se34c: S/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se34b: S/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34a: SO-S/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34f: S/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
Område se34e: S/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
Område se34d: SO-S/5-9 knop, byar upp till 19 knop.

10-12UTC: Område se34b: S/7-17 knop, byar upp till 24 knop.
Område se34e: S/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
Område se34a: SO-S/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34f: S/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
Område se34c: S/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34d: SO-S/5-10 knop, byar upp till 21 knop.

12-14UTC: Område se34b: S/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
Område se34f: SO-S/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
Område se34d: SO/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34e: SO-S/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
Område se34a: S/7-17 knop, byar upp till 23 knop.
Område se34c: SO-S/5-13 knop, byar upp till 23 knop.

14-16UTC: Område se34b: SO-S/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
Område se34a: SO-S/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
Område se34e: SO-S/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34f: SO-S/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
Område se34d: SO/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34c: SO-S/4-13 knop, byar upp till 22 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 190/16kt +2.
10-12UTC: 190/18kt +3.
12-14UTC: 170/21kt +2.
14-16UTC: 160/23kt +1.

FL50:
08-10UTC: 200/19kt -4.
10-12UTC: 190/21kt -4.
12-14UTC: 180/26kt -3.
14-16UTC: 200/26kt -2.

FL100:
08-10UTC: 220/21kt -13.
10-12UTC: 240/26kt -10.
12-14UTC: 250/24kt -8.
14-16UTC: 240/19kt -7.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 3-6 m/s med byar på 10 m/s.
Vind på 600 m ca 8 m/s.
Vind på 1500 m ca 10 m/s.
Vind på 3000 m ca 11 m/s.
SE-GEE flyger ca 34 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 486 m bakåt i frifall. (648 m)
Lämplig spot är 6 sekunder eller 207 m efter gropen.
(11 s eller 379 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-6 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 9-11 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 10:08
All data kommer från LFV.se