Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 07:51

UTC-tid

2021-01-17 kl. 06:51


Sol och måne

Solen går upp 8:36 och går ner 15:25 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 11 dagar (2021-01-28)

METAR

ESSA (Arlanda, Stockholm)
(31 minuter sedan)
ESSA 170620Z 33001KT 9999 BKN017 M04/M04 Q1018 RWY 01R DRY SNOW 0-10 PCT 1 MM FCT 0.61 RWY 08 DRY SNOW 51-100 PCT 1 MM FCT 0.34 NOSIG=ESSD (Borlänge)
(31 minuter sedan)
ESSD 170620Z AUTO 00000KT 9999 OVC030/// M06/M07 Q1017=EFMA (Mariehamn)
(31 minuter sedan)
EFMA 170620Z AUTO VRB01KT 9999 OVC019 M04/M06 Q1019=ESOW (Västerås)
(31 minuter sedan)
ESOW 170620Z AUTO VRB02KT 9000 OVC005/// M03/M04 Q1019=


TAF

ESSA (Arlanda, Stockholm)
(81 minuter sedan)
ESSA 170530Z 1706/1806 18004KT 9999 BKN018 PROB40 1706/1715 2500 SG BKN007=ESSD (Borlänge)
ESSDEFMA (Mariehamn)
(74 minuter sedan)
EFMA 170537Z 1706/1715 10002KT 9999 OVC018 TEMPO 1706/1713 BKN012=ESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Gryttjom är område se34e i Delområde 1)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 170439

GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2021 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-07UTC: I hela området
07-13UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 170439
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2021 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se34b: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 3000ft - FL060, måttlig isbildning 2000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft
Område se34f: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft

05-09UTC: Område se34d: måttlig isbildning 2000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft
Område se34a,se34e,se34c: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft

07-09UTC: Område se34b: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se34f: måttlig isbildning 1000ft - FL080

09-11UTC: Område se34b,se34f: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se34e,se34c: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft
Område se34a: måttlig isbildning 1000ft - FL070
Område se34d: måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft

11-13UTC: Område se34b,se34f: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se34a,se34e,se34d,se34c: måttlig isbildning 1000ft - FL060


Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se34b,se34f: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, underkylt duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.

05-09UTC: Område se34a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, underkylt duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.

05-11UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, underkylt duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
Område se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, underkylt duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.

07-13UTC: Område se34b,se34f: Sikt 5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.

09-13UTC: Område se34a: Sikt 5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.

11-13UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se34e,se34c: Sikt 5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.


Molnöversida
05-09UTC: I hela området: Molnöversida FL080.
09-11UTC: I hela området: Molnöversida FL070.
11-13UTC: I hela området: Molnöversida FL060.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se34b: SV/0-7 knop.
Område se34c: SV-V/0-6 knop.
Område se34e: S-SV/0-4 knop.
Område se34f,se34d: Lugnt.
Område se34a: SV-V/2-8 knop.

07-09UTC: Område se34a: SV-V/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34e: SV/1-6 knop.
Område se34b: SV-V/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34f: SV/0-4 knop.
Område se34c: SV-V/0-8 knop, byar upp till 11 knop.

07-13UTC: Område se34d: SV/0-4 knop.

09-11UTC: Område se34b: SV-V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34c: SV-V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
Område se34e: SV-V/1-5 knop.
Område se34a: SV-V/2-13 knop, byar upp till 16 knop.

09-13UTC: Område se34f: SV-V/2-5 knop.

11-13UTC: Område se34a: SV-V/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se34b: V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34c: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
Område se34e: SV/2-5 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 240/5kt -5.
07-09UTC: 250/7kt -5.
09-11UTC: 260/10kt -6.
11-13UTC: 260/11kt -6.

FL50:
05-07UTC: 140/3kt -11.
07-09UTC: 220/4kt -11.
09-11UTC: 250/5kt -11.
11-13UTC: 260/6kt -11.

FL100:
05-09UTC: 340/11kt -13.
09-11UTC: 330/12kt -14.
11-13UTC: 330/13kt -14.

Lägsta QNH
1013 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0-2 m/s.
Vind på 600 m ca 3 m/s.
Vind på 1500 m ca 2 m/s.
Vind på 3000 m ca 6 m/s.
SE-GEE flyger ca 40 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 255 m bakåt i frifall. (340 m)
Lämplig spot är 1 sekunder eller 40 m innan gropen.
(2s eller 79 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-6 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 8-9 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 07:51
All data kommer från LFV.se