Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:18

UTC-tid

2020-09-20 kl. 18:18


Sol och måne

Solen går upp 6:51 och går ner 19:53 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 11 dagar (2020-10-01)

METAR

ESOE (Örebro)
(28 minuter sedan)
ESOE 201750Z AUTO 21007KT 9999 NCD 14/11 Q1017=ESOK (Karlstad)
(28 minuter sedan)
ESOK 201750Z AUTO 21007KT 9999 NCD 14/11 Q1017=ESGR (Skövde)
(28 minuter sedan)
ESGR 201750Z AUTO 24005KT 200V290 9999 FEW016/// 13/12 Q1019=ESSD (Borlänge)
(28 minuter sedan)
ESSD 201750Z AUTO 25007KT 9999 SCT160/// 13/08 Q1015=ESOW (Västerås)
(28 minuter sedan)
ESOW 201750Z AUTO 22006KT 200V260 9999 NCD 12/10 Q1017=TAF

ESOE (Örebro)
ESOEESOK (Karlstad)
ESOKESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201141

GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En västlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: I hela området
14-16UTC: Område se33


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32j: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

12-16UTC: Område se32g,se32f,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se32h: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

14-16UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32e,se32j: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

16-18UTC: Område se32b,se32a,se32i: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.

16-20UTC: Område se32c,se32j: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

18-20UTC: Område se32b,se32a,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.


Molnöversida
12-14UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Molnöversida 2500ft.

12-20UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e: Molnöversida > FL125.

14-16UTC: Område se32b,se32i: Molnöversida 3000ft.

14-18UTC: Område se32j: Molnöversida 3000ft.

14-20UTC: Område se32c: Molnöversida 3000ft.
Område se32h,se32g: Molnöversida > FL125.

16-20UTC: Område se32b,se32i: Molnöversida > FL125.

18-20UTC: Område se32j: Molnöversida > FL125.


CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32h: V/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32f: SV-V/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32b: SV-V/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32j: SV-V/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32d: V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32c: SV/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32a: SV/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32e: V/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32g: V/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32i: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.

14-16UTC: Område se32e: SV-V/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32d: V/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32j: V/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32f: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: SV/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32i: V/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32g: V/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32b: V/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32h: V/3-11 knop, byar upp till 19 knop.

14-18UTC: Område se32a: SV-V/2-17 knop, byar upp till 21 knop.

16-18UTC: Område se32f: V/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32g: V/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32e: SV-V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32j: SV-V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32d: SV-V/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32b: V/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32h: V/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32i: V/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32c: SV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.

18-20UTC: Område se32j: SV-V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32h: SV-V/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32b: V/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32a: V/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32g: V/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32f: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32d: SV-V/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32e: SV-V/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: V/2-10 knop.
Område se32i: SV-V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/14kt +10.
14-16UTC: 270/16kt +10.
16-18UTC: 280/20kt +11.
18-20UTC: 290/20kt +11.

FL50:
12-14UTC: 280/20kt +6.
14-16UTC: 290/20kt +8.
16-18UTC: 300/19kt +8.
18-20UTC: 300/17kt +9.

FL100:
12-14UTC: 290/23kt +1.
14-16UTC: 300/23kt +1.
16-20UTC: 300/24kt +1.

Lägsta QNH
1015 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Preliminär prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201353
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En västlig luftström råder över södra Sverige.


Delområde se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32d,se32c,se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

08-12UTC: Område se32b,se32a: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område se32c,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.

12-16UTC: Område se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se32d,se32b,se32a,se32g,se32j: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
Område se32c,se32h,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.


CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32h: SV-V/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32e: SV-V/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32j: SV/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32i: SV-V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32g: SV-V/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32f: SV-V/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32a: V/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32d: SV-V/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32c: V/1-10 knop, byar upp till 14 knop.

08-12UTC: Område se32b: SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32f: SV-V/5-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32g: SV-V/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: SV-V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32h: SV-V/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: SV/4-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32a: SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32j: SV/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
Område se32e: SV/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32d: SV-V/5-12 knop, byar upp till 21 knop.

12-16UTC: Område se32f: SV/7-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32j: SV/6-20 knop, byar upp till 31 knop.
Område se32i: SV/7-18 knop, byar upp till 28 knop.
Område se32g: SV/7-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32b: SV/4-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32a: SV/6-23 knop, byar upp till 28 knop.
Område se32h: SV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32d: SV/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
Område se32c: SV/6-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32e: SV/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 1-4 m/s med byar på 7 m/s.
Vind på 600 m ca 10 m/s.
Vind på 1500 m ca 9 m/s.
Vind på 3000 m ca 12 m/s.
FXB flyger ca 24 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 556 m bakåt i frifall. (741 m)
Lämplig spot är 11 sekunder eller 260 m efter gropen.
(19 s eller 450 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 6-9 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 13-15 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 20:18
All data kommer från LFV.se