Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 05:52

UTC-tid

2020-11-26 kl. 04:52


Sol och måne

Solen går upp 8:27 och går ner 15:09 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 4 dagar (2020-11-30)

METAR

ESOE (Örebro)
(32 minuter sedan)
ESOE 260420Z AUTO 23006KT 9999 UP OVC036/// 08/07 Q1007=ESOK (Karlstad)
(32 minuter sedan)
ESOK 260420Z AUTO 25004KT 9999 FEW093/// BKN100/// 05/05 Q1008=ESGR (Skövde)
(32 minuter sedan)
ESGR 260420Z AUTO 18008KT 8000 DZ OVC009/// 07/06 Q1008 REDZ=ESSD (Borlänge)
(32 minuter sedan)
ESSD 260420Z AUTO 24006KT 9999 FEW150/// 04/03 Q1006=ESOW (Västerås)
(32 minuter sedan)
ESOW 260420Z AUTO 21006KT 7000 -DZ OVC005/// 08/07 Q1007=TAF

ESOE (Örebro)
(142 minuter sedan)
ESOE 260230Z 2603/2609 24006KT 9000 -RADZ BKN006 TEMPO 2603/2605 4000 RA BR BKN012 BECMG 2605/2607 NSC=ESOK (Karlstad)
ESOKESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Prognos är inte uppdaterad

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 260441

GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

En kallfront rör sig åt sydost och följs av en högtrycksrygg.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-07UTC: I hela området
07-13UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: I hela området
07-13UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 260441
GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Område se32d: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

05-11UTC: Område se32h,se32e: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

05-13UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32j,se32i: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

09-13UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden

11-13UTC: Område se32h,se32e: Väntas inte förekomma under perioden


Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se32b,se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32h: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
Område se32d,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32c: Sikt 3km - 5km, lokalt >8km i dis. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.

05-09UTC: Område se32a,se32g,se32f,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

07-09UTC: Område se32d,se32e: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32b: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

07-11UTC: Område se32j: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

07-13UTC: Område se32h: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32c: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

09-11UTC: Område se32g: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32d,se32e: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

09-13UTC: Område se32b,se32a,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.

11-13UTC: Område se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32d,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se32g,se32f: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
05-09UTC: Område se32d,se32f,se32e: Molnöversida > FL125.

05-11UTC: Område se32g: Molnöversida > FL125.

05-13UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32j,se32i: Molnöversida > FL125.

09-11UTC: Område se32f: Ingen prognos

09-13UTC: Område se32d,se32e: Ingen prognos

11-13UTC: Område se32g,se32f: Molnöversida 1000ft.


CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 4000ft - FL070.
07-09UTC: Noll grader 3500ft - FL060.
09-11UTC: Noll grader 3000ft - FL060.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL055.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se32d: V/1-8 knop.
Område se32g: SV-V/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32b: SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32h: SV-V/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32j: SV/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område se32e: SV-V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32c: SV/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32i: SV-V/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32a: SV-V/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32f: SV-V/2-4 knop.

07-09UTC: Område se32d: V-NV/1-8 knop.
Område se32c: SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32e: V-NV/1-7 knop.
Område se32f: V/1-3 knop.
Område se32b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32a: V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32g: V/1-6 knop.
Område se32j: SV-V/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32h: V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32i: V/3-11 knop, byar upp till 20 knop.

09-11UTC: Område se32e: NV/3-7 knop.
Område se32b: V/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32f: NV/2-5 knop.
Område se32h,se32g: V-NV/2-7 knop.
Område se32a: V-NV/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32c: SV-V/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32i: V-NV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32j: V/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32d: NV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.

11-13UTC: Område se32e: NV-N/3-8 knop.
Område se32c: V/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32f: NV-N/2-5 knop.
Område se32a: NV-N/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32g: NV/3-8 knop.
Område se32d: NV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32b: V-NV/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32h: NV/3-9 knop.
Område se32j: V-NV/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32i: V-NV/4-13 knop, byar upp till 17 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 280/19kt +4.
07-09UTC: 290/16kt +4.
09-11UTC: 310/13kt +3.
11-13UTC: 330/13kt +3.

FL50:
05-07UTC: 280/19kt +0.
07-09UTC: 290/15kt +0.
09-11UTC: 300/13kt -1.
11-13UTC: 320/14kt -1.

FL100:
05-07UTC: 260/34kt -9.
07-09UTC: 260/31kt -10.
09-11UTC: 270/24kt -11.
11-13UTC: 290/18kt -12.

Lägsta QNH
1006 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Preliminär prognos