Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 21:27

UTC-tid

2023-02-06 kl. 20:27


Sol och måne

Solen går upp 7:58 och går ner 16:29 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 29 dagar (2023-03-07)

METAR

ESOE (Örebro)
(7 minuter sedan)
ESOE 062020Z 23007KT 5000 BR OVC005 01/M00 Q1036=ESOK (Karlstad)
(7 minuter sedan)
ESOK 062020Z AUTO 18005KT 4900 BR OVC002/// 01/01 Q1035=ESGR (Skövde)
ESGR NIL=ESSD (Borlänge)
(7 minuter sedan)
ESSD 062020Z AUTO 17003KT 9999 NCD M01/M02 Q1032=ESOW (Västerås)
(7 minuter sedan)
ESOW 062020Z AUTO 21005KT 9999 NCD M02/M04 Q1035=TAF

ESOE (Örebro)
(-3 minuter sedan)
ESOE 062030Z 0621/0702 23010KT 9999 OVC005 PROB30 0621/0624 2500 BR OVC003=ESOK (Karlstad)
ESOKESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
(177 minuter sedan)
ESOW 061730Z 0618/0621 19006KT CAVOK BECMG 0620/0621 BKN004=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 061249

GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: Område se32 och se31
15-17UTC: Hela området utom se33

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32 och se31
15-17UTC: Hela området utom se33

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 061249
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden

13-19UTC: Område se32g: Väntas inte förekomma under perioden

13-21UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden

15-21UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: måttlig isbildning SFC - 2000ft

19-21UTC: Område se32g: måttlig isbildning SFC - 2000ft


Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se32d,se32b,se32g,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

13-21UTC: Område se32c,se32a,se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-19UTC: Område se32g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-21UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

19-21UTC: Område se32g: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
13-15UTC: Område se32d,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Molnöversida 1500ft.

13-21UTC: Område se32c,se32a,se32f,se32e: Ingen prognos

15-19UTC: Område se32g: Ingen prognos

15-21UTC: Område se32b: Ingen prognos
Område se32d,se32h,se32j,se32i: Molnöversida 2000ft.

19-21UTC: Område se32g: Molnöversida 2000ft.


CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Område se32c: Noll grader 2000ft - 3000ft, Minusgrader 500ft - 1500ft.
Område se32b,se32a,se32j,se32i: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft, 500ft - 1500ft.

13-19UTC: Område se32d,se32h,se32e: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

13-21UTC: Område se32g,se32f: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

15-21UTC: Område se32c,se32b,se32a: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
Område se32j,se32i: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

19-21UTC: Område se32d,se32h,se32e: Noll grader 2500ft - FL065, Minusgrader SFC - 1000ft, SFC - 2000ft.


Vind vid marken
13-15UTC: Område se32c,se32b: V/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32g: SV-V/1-4 knop.
Område se32a: V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32j: SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32f,se32e: SV-V/1-6 knop.
Område se32i: SV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32h: SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32d: SV-V/0-8 knop, byar upp till 13 knop.

15-17UTC: Område se32h: SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32e: SV/1-6 knop.
Område se32d: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32b: V/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32j: Vrb/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32g,se32f: SV/1-4 knop.
Område se32a: V/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: V/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32i: SV/0-9 knop, byar upp till 14 knop.

17-19UTC: Område se32a: V/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32g: SV-V/1-5 knop.
Område se32e: SV/1-5 knop.
Område se32i: SV-V/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32d: SV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32b: V/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32c: SV-V/0-7 knop.
Område se32h: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32j: SV-V/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32f: SV-V/2-6 knop.

19-21UTC: Område se32f: SV-V/1-5 knop.
Område se32a: V/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32b: V/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32h: SV-V/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32j: SV-V/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: SV-V/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32d: SV-V/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32c: SV-V/0-8 knop.
Område se32g,se32e: SV-V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 310/11kt +0.
15-17UTC: 290/10kt +1.
17-19UTC: 270/13kt +1.
19-21UTC: 280/18kt +1.

FL050:
13-15UTC: 330/12kt -3.
15-17UTC: 320/11kt -2.
17-19UTC: 310/10kt -2.
19-21UTC: 290/9kt -2.

FL100:
13-15UTC: 360/15kt -11.
15-17UTC: 360/16kt -8.
17-19UTC: 10/16kt -7.
19-21UTC: 10/15kt -6.

Lägsta QNH
13-21UTC: I hela området: 1034 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.