Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 13:13

UTC-tid

2023-03-21 kl. 12:13


Sol och måne

Solen går upp 5:58 och går ner 18:15 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 15 dagar (2023-04-06)

METAR

ESOE (Örebro)
(23 minuter sedan)
ESOE 211150Z AUTO 20007KT 9999 FEW011/// 06/02 Q1012=ESOK (Karlstad)
(23 minuter sedan)
ESOK 211150Z 16005KT 110V180 4000 BR VV002 01/01 Q1011=ESGR (Skövde)
ESGR NIL=ESSD (Borlänge)
(23 minuter sedan)
ESSD 211150Z 25006KT CAVOK 06/M05 Q1010=ESOW (Västerås)
(23 minuter sedan)
ESOW 211150Z 18006KT CAVOK 05/01 Q1012=TAF

ESOE (Örebro)
(-17 minuter sedan)
ESOE 211230Z 2113/2121 19006KT 9999 SCT012=ESOK (Karlstad)
(43 minuter sedan)
ESOK 211130Z 2112/2118 17003KT 0700 FG VV002 PROB40 2112/2118 5000 SCT002=ESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
(43 minuter sedan)
ESSD 211130Z 2112/2116 23004KT CAVOK=ESOW (Västerås)
(43 minuter sedan)
ESOW 211130Z 2112/2117 19005KT 9999 SCT007=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 210857

GÄLLANDE DEN 21 MARS 2023 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg berör södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-13UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se32 och se33

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 210857
GÄLLANDE DEN 21 MARS 2023 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se32b: måttlig isbildning 500ft - 3000ft

09-13UTC: Område se32c,se32j: måttlig isbildning 500ft - 3000ft

09-17UTC: Område se32d,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden

11-17UTC: Område se32b: Väntas inte förekomma under perioden

13-17UTC: Område se32c,se32j: Väntas inte förekomma under perioden


Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se32c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32b,se32h: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32d,se32g,se32f: Sikt >8km, lokalt <1.5km i underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
Område se32a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32e: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

11-13UTC: Område se32e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32b,se32g,se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

11-15UTC: Område se32c,se32h,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

11-17UTC: Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

13-15UTC: Område se32b,se32g: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

13-17UTC: Område se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-17UTC: Område se32c,se32h,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32b,se32g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.


Molnöversida
09-11UTC: Område se32d,se32g,se32f,se32e: Molnöversida 2000ft.

09-15UTC: Område se32b: Molnöversida 3000ft.

09-17UTC: Område se32c,se32a,se32h,se32j,se32i: Molnöversida 3000ft.

11-13UTC: Område se32f,se32e: Molnöversida 3000ft.

11-15UTC: Område se32g: Molnöversida 3000ft.

11-17UTC: Område se32d: Molnöversida 3000ft.

13-17UTC: Område se32f,se32e: Ingen prognos

15-17UTC: Område se32b,se32g: Ingen prognos


CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-11UTC: Område se32g,se32e: Noll grader 500ft - 2000ft.
Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Noll grader 500ft - 4000ft.

09-13UTC: Område se32a,se32f: Noll grader 500ft - 2000ft.

11-13UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Noll grader 2000ft - FL050.
Område se32c,se32b,se32g,se32e: Noll grader 500ft - FL050.

13-15UTC: Område se32c,se32a: Noll grader 500ft - 4500ft.

13-17UTC: Område se32d,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Noll grader 2000ft - 4500ft.

15-17UTC: Område se32c,se32a: Noll grader 2000ft - 4500ft.


Vind vid marken
09-11UTC: Område se32c: S-SV/2-7 knop.
Område se32a: SV/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32j: S-SV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32i: S-SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
Område se32d: SV-V/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32g: SV-V/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32f: SV-V/3-5 knop.
Område se32b: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32h: S-SV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32e: SV-V/2-6 knop.

11-13UTC: Område se32i: S-SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32d: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32g: SV-V/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32j: S-SV/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32h: S-SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32e: SV-V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32b: S/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32c: S/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32f: SV-V/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32a: SV/3-12 knop, byar upp till 18 knop.

13-15UTC: Område se32a: SV/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32c: S/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32h: S-SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32d: S-SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32j: S-SV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32e: SV/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32i: SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
Område se32b: S/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32f: SV-V/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32g: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.

15-17UTC: Område se32a: SV/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32d: S-SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32g: S/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32b: S/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32j: S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32e: S-SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32i: Vrb/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
Område se32f: SV/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32h: Vrb/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32c: S/3-17 knop, byar upp till 21 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
09-11UTC: 250/7kt +0.
11-13UTC: 240/8kt +0.
13-15UTC: 230/9kt +0.
15-17UTC: 230/10kt +1.

FL050:
09-11UTC: 270/8kt -4.
11-13UTC: 260/10kt -4.
13-15UTC: 260/13kt -3.
15-17UTC: 260/14kt -2.

FL100:
09-11UTC: 290/25kt -9.
11-13UTC: 280/27kt -8.
13-15UTC: 270/27kt -8.
15-17UTC: 270/26kt -7.

Lägsta QNH
09-11UTC: I hela området: 1010 hPa
11-13UTC: I hela området: 1009 hPa
13-15UTC: I hela området: 1008 hPa
15-17UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 1-3 m/s med byar på 7 m/s.
Vind på 600 m ca 4 m/s.
Vind på 1500 m ca 5 m/s.
Vind på 3000 m ca 14 m/s.
FXB flyger ca 22 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 625 m bakåt i frifall. (833 m)
Lämplig spot är 15 sekunder eller 332 m efter gropen.
(25 s eller 553 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 7-10 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 14-16 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 13:13
All data kommer från LFV.se