Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 10:32

UTC-tid

2021-05-09 kl. 08:32


Sol och måne

Solen går upp 4:38 och går ner 22:14 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 17 dagar (2021-05-26)

METAR

ESOE (Örebro)
(12 minuter sedan)
ESOE 090820Z AUTO 14010KT 9999 FEW051/// OVC070/// 08/02 Q1008=ESOK (Karlstad)
(12 minuter sedan)
ESOK 090820Z AUTO 14009KT 9999 DZ FEW015/// 06/04 Q1006=ESGR (Skövde)
ESGR NIL=ESSD (Borlänge)
(12 minuter sedan)
ESSD 090820Z AUTO 17009KT 9999 OVC098/// 08/01 Q1009=ESOW (Västerås)
(12 minuter sedan)
ESOW 090820Z AUTO 15009KT 9999 NCD 09/02 Q1011=TAF

ESOE (Örebro)
ESOEESOK (Karlstad)
ESOKESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 090751

GÄLLANDE DEN 9 MAJ 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En varmfront vid Västkusten rör sig vidare åt nordost.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-10UTC: I hela området
10-16UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 090751
GÄLLANDE DEN 9 MAJ 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se32c,se32i: måttlig isbildning 3000ft - > FL125
Område se32f: Väntas inte förekomma under perioden

08-12UTC: Område se32d,se32b,se32h,se32g: måttlig isbildning 3000ft - > FL125
Område se32j: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125

08-14UTC: Område se32a,se32e: måttlig isbildning 3000ft - > FL125

10-12UTC: Område se32c,se32i: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125

10-16UTC: Område se32f: måttlig isbildning 3000ft - > FL125

12-14UTC: Område se32b: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125

12-16UTC: Område se32d,se32g: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
Område se32c,se32h,se32j,se32i: måttlig isbildning FL060 - > FL125

14-16UTC: Område se32a,se32e: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
Område se32b: måttlig isbildning FL060 - > FL125


Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se32j: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32g,se32e: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område se32d,se32h,se32i: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se32a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32c,se32b: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

10-12UTC: Område se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se32a: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område se32c,se32b,se32g,se32e: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32f: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

10-14UTC: Område se32d,se32h: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

10-16UTC: Område se32j: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.

12-14UTC: Område se32g,se32e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32a,se32f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

12-16UTC: Område se32c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32b,se32i: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.

14-16UTC: Område se32f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se32a: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
Område se32h,se32g,se32e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-14UTC: Noll grader 3000ft - FL080.
14-16UTC: Noll grader 3000ft - FL090.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se32c: SO-S/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
Område se32i: SO/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
Område se32a: S/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32e: SO-S/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32f: S/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32d: SO-S/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32j: SO/5-19 knop, byar upp till 29 knop.
Område se32h: SO-S/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32b: SO-S/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
Område se32g: SO-S/6-11 knop, byar upp till 23 knop.

10-12UTC: Område se32g: SO-S/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32i: SO/8-16 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32a: S/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32h: SO/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
Område se32f: S/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
Område se32d: SO/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32e: SO-S/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32c: SO/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
Område se32j: SO-S/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
Område se32b: SO-S/7-21 knop, byar upp till 29 knop.

12-14UTC: Område se32a: SO-S/5-23 knop, byar upp till 33 knop.
Område se32h: SO/4-13 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32g: SO-S/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
Område se32j: SO-S/4-11 knop, byar upp till 26 knop.
Område se32b: SO/7-28 knop, byar upp till 39 knop.
Område se32i: SO/4-13 knop, byar upp till 24 knop.
Område se32c: SO-S/6-27 knop, byar upp till 38 knop.
Område se32e: SO-S/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
Område se32d: SO/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32f: SO-S/6-13 knop, byar upp till 24 knop.

14-16UTC: Område se32j: S/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32b: SO-S/3-25 knop, byar upp till 36 knop.
Område se32d: SO/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32h: SO-S/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32f: SO/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
Område se32g: SO-S/4-14 knop, byar upp till 28 knop.
Område se32c: S/4-24 knop, byar upp till 33 knop.
Område se32e: SO/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område se32a: SO-S/7-25 knop, byar upp till 32 knop.
Område se32i: SO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 180/26kt +2.
10-14UTC: 170/28kt +2.
14-16UTC: 200/28kt +4.

FL50:
08-10UTC: 190/27kt -2.
10-12UTC: 190/31kt -1.
12-14UTC: 220/31kt +0.
14-16UTC: 240/29kt +2.

FL100:
08-10UTC: 240/27kt -8.
10-12UTC: 250/31kt -6.
12-14UTC: 250/33kt -5.
14-16UTC: 260/38kt -4.

Lägsta QNH
1004 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 3-6 m/s med byar på 12 m/s.
Vind på 600 m ca 13 m/s.
Vind på 1500 m ca 14 m/s.
Vind på 3000 m ca 14 m/s.
FXB flyger ca 22 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 625 m bakåt i frifall. (833 m)
Lämplig spot är 15 sekunder eller 332 m efter gropen.
(25 s eller 553 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 7-10 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 14-16 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 10:32
All data kommer från LFV.se