Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:48

UTC-tid

2023-09-28 kl. 18:48


Sol och måne

Solen går upp 7:08 och går ner 19:32 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESOE (Örebro)
(28 minuter sedan)
ESOE 281820Z 20008KT 9999 FEW031 SCT042 17/16 Q1012=ESOK (Karlstad)
(28 minuter sedan)
ESOK 281820Z AUTO 24006KT 9999 FEW027/// 16/14 Q1012=ESGR (Skövde)
ESGR NIL=ESSD (Borlänge)
(28 minuter sedan)
ESSD 281820Z AUTO 17009KT 9999 SCT011/// BKN014/// BKN022/// 16/15 Q1010=ESOW (Västerås)
(28 minuter sedan)
ESOW 281820Z AUTO 15005KT 7000 BR SCT007/// 15/13 Q1013=TAF

ESOE (Örebro)
(78 minuter sedan)
ESOE 281730Z 2818/2901 14008KT 9999 SCT030 BECMG 2818/2820 24010KT=ESOK (Karlstad)
ESOKESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 281522

GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En sydlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 281522
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32a: Sikt >8km i dimma, lokalt <1.5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
Område se32d,se32e: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32c,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

12-18UTC: Område se32b,se32g: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

14-16UTC: Område se32a,se32f: Sikt >8km i dimma, lokalt <1.5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.

14-18UTC: Område se32h: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32c,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

14-20UTC: Område se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

16-18UTC: Område se32f: Sikt >8km i dimma, lokalt <1.5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.

16-20UTC: Område se32a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

18-20UTC: Område se32f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft.


Molnöversida
12-14UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Molnöversida FL050.
Område se32e: Ingen prognos

12-18UTC: Område se32b,se32g: Molnöversida 3000ft.

12-20UTC: Område se32a,se32f: Molnöversida 3000ft.
Område se32c: Ingen prognos

14-20UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Molnöversida FL060.
Område se32e: Molnöversida 3000ft.

18-20UTC: Område se32b,se32g: Ingen prognos


CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL105 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32i: SO-S/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32a: SO/3-16 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32d: SO/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32h: SO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32g: SO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32b: SO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32f: SO/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32c: SO-S/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32j: SO-S/3-11 knop, byar upp till 22 knop.

12-16UTC: Område se32e: SO/5-12 knop, byar upp till 19 knop.

14-16UTC: Område se32c: SO-S/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32h: SO-S/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32j: S/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32a: SO/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32g: SO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32d: SO-S/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32f: SO/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: SO-S/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32b: SO-S/1-15 knop, byar upp till 19 knop.

16-18UTC: Område se32d: SO-S/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32c: S/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32b: S/1-19 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32h: S/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32j: S-SV/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32i: S/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32a: SO-S/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32e: SO-S/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32f: SO/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32g: SO-S/2-8 knop, byar upp till 16 knop.

18-20UTC: Område se32i: S-SV/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32d: S/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32a: S-SV/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32b: S-SV/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32j: S-SV/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32c: S-SV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32g: S/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32f: S/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32e: S/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32h: S-SV/1-11 knop, byar upp till 17 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 180/24kt +16.
14-16UTC: 200/25kt +17.
16-18UTC: 220/24kt +16.
18-20UTC: 240/23kt +15.

FL050:
12-14UTC: 200/25kt +10.
14-16UTC: 210/25kt +10.
16-18UTC: 220/23kt +11.
18-20UTC: 230/22kt +11.

FL100:
12-14UTC: 210/30kt +1.
14-18UTC: 230/30kt +1.
18-20UTC: 230/28kt +2.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1012 hPa
14-20UTC: I hela området: 1011 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.