Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 13:20

UTC-tid

2019-05-26 kl. 11:20


Sol och måne

Solen går upp 4:03 och går ner 22:51 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 22 dagar (2019-06-17)

METAR

ESOE (Örebro)
(30 minuter sedan)
ESOE 261050Z AUTO 26017KT 220V300 9999 FEW041/// 14/05 Q0994 REDZ=ESOK (Karlstad)
(30 minuter sedan)
ESOK 261050Z AUTO 29015KT 9999 BKN025/// BKN034/// 09/04 Q0996=ESGR (Skövde)
(30 minuter sedan)
ESGR 261050Z AUTO 27013KT 240V320 9999 FEW064/// 13/02 Q0997=ESSD (Borlänge)
(30 minuter sedan)
ESSD 261050Z AUTO 32007KT 9999 RA FEW013/// SCT023/// BKN035/// 09/08 Q0991=ESOW (Västerås)
(30 minuter sedan)
ESOW 261050Z 30008KT 260V330 9999 VCSH SCT017 BKN023CB 11/07 Q0993=TAF

ESOE (Örebro)
(110 minuter sedan)
ESOE 260930Z 2610/2617 28014G24KT 9999 SCT030CB=ESOK (Karlstad)
ESOKESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
(170 minuter sedan)
ESOW 260830Z 2609/2614 21012KT 8000 -RA SCT011 BKN030 PROB40 2609/2611 BKN010 BECMG 2609/2611 27015G25KT TEMPO 2611/2614 SHRA BKN030CB=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område G2a i Södra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 260745
GÄLLANDE DEN 26 MAJ 2019 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck med front rör sig österut över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-16UTC: Hela området utom Sydöstra delen


Måttlig eller svår isbildning
08-14UTC: I hela området
14-16UTC: Hela området utom Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
08-12UTC: Område Nordvästra delen och Södra delen
12-16UTC: Område Södra delenPROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 260745
GÄLLANDE DEN 26 MAJ 2019 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-14UTC: Område G2b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.

08-16UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2a,G3a,G3c,G3b,G3d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
Område G2c: Väntas inte förekomma under perioden

14-16UTC: Område G2b: Väntas inte förekomma under perioden


Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område G2a,G3c,G3b,G3d: måttlig isbildning 4000ft - FL070, måttlig isbildning 4000ft - > FL125

08-12UTC: Område G1c,G1b,G3a: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

08-16UTC: Område G1a,G2b,G2c: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

10-12UTC: Område G3c,G3b,G3d: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

10-16UTC: Område G2a: måttlig isbildning 4000ft - > FL125

12-16UTC: Område G1c,G1b,G3a,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden


Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område G1c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område G3d: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område G1a,G1b,G2a,G3c,G3b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område G2b,G2c,G3a: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

10-12UTC: Område G1b,G2a,G3a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område G2b,G2c: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
Område G1c,G3d: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.

10-14UTC: Område G1a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.

10-16UTC: Område G3c,G3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

12-14UTC: Område G2b,G2c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område G2a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.

12-16UTC: Område G1c,G1b,G3a,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

14-16UTC: Område G1a,G2b,G2a,G2c: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.


Molnöversida
08-12UTC: Område G1c,G1b,G3a,G3c,G3b,G3d: Molnöversida > FL125.

08-16UTC: Område G1a,G2b,G2a,G2c: Molnöversida > FL125.

12-14UTC: Område G1c: Molnöversida FL080.

12-16UTC: Område G1b,G3a,G3c,G3b,G3d: Molnöversida FL080.

14-16UTC: Område G1c: Ingen prognos


CB/TCU Moln
08-10UTC: Område G1c,G3d: ISOL CB
Område G1b,G2a,G3c,G3b: ISOL CB, ISOL EMBD CB

08-12UTC: Område G3a: ISOL EMBD CB

08-16UTC: Område G1a,G2b,G2c: ISOL EMBD CB

10-12UTC: Område G1b: ISOL EMBD CB

10-16UTC: Område G1c,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
Område G2a: ISOL EMBD CB

12-16UTC: Område G1b,G3a: Väntas inte förekomma under perioden


Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader 4000ft - FL060.
10-14UTC: Noll grader 3000ft - FL060.
14-16UTC: Noll grader 3500ft - FL050.

Vind vid marken
08-10UTC: Område G1a: SV/7-27 knop, byar upp till 34 knop.
Område G2b: SV/6-21 knop, byar upp till 33 knop.
Område G2a: SV-V/6-27 knop, byar upp till 37 knop.
Område G3b: SV-V/9-21 knop, byar upp till 32 knop.
Område G3c: SV-V/10-24 knop, byar upp till 37 knop.
Område G3d: SV-V/9-23 knop, byar upp till 35 knop.
Område G3a: SV/8-20 knop, byar upp till 33 knop.
Område G1b: SV-V/9-24 knop, byar upp till 32 knop.
Område G1c: SV-V/10-21 knop, byar upp till 32 knop.
Område G2c: SV/7-17 knop, byar upp till 28 knop.

10-12UTC: Område G1b: SV-V/10-24 knop, byar upp till 36 knop.
Område G3b: SV-V/11-23 knop, byar upp till 37 knop.
Område G1a: SV/7-27 knop, byar upp till 36 knop.
Område G3c: SV-V/12-24 knop, byar upp till 37 knop.
Område G1c: SV-V/10-20 knop, byar upp till 30 knop.
Område G2b: SV-V/6-24 knop, byar upp till 37 knop.
Område G3a: SV-V/9-22 knop, byar upp till 37 knop.
Område G2c: SV/7-18 knop, byar upp till 31 knop.
Område G3d: SV-V/9-21 knop, byar upp till 34 knop.
Område G2a: V/10-28 knop, byar upp till 38 knop.

12-14UTC: Område G1a: SV/5-25 knop, byar upp till 35 knop.
Område G3b: V/11-24 knop, byar upp till 36 knop.
Område G1b: SV-V/11-25 knop, byar upp till 38 knop.
Område G1c: SV-V/10-20 knop, byar upp till 32 knop.
Område G2a: V/10-27 knop, byar upp till 38 knop.
Område G3c: V/12-24 knop, byar upp till 36 knop.
Område G3d: V/10-22 knop, byar upp till 35 knop.
Område G2b: V/6-25 knop, byar upp till 36 knop.
Område G2c: SV-V/5-21 knop, byar upp till 35 knop.
Område G3a: V/11-21 knop, byar upp till 37 knop.

14-16UTC: Område G3d: V/11-22 knop, byar upp till 35 knop.
Område G1b: V/12-26 knop, byar upp till 39 knop.
Område G2c: V/7-20 knop, byar upp till 37 knop.
Område G1a: SV-V/6-22 knop, byar upp till 32 knop.
Område G3c: W-NV/12-25 knop, byar upp till 39 knop.
Område G2b: V/5-23 knop, byar upp till 36 knop.
Område G3b: V/10-25 knop, byar upp till 36 knop.
Område G1c: V/11-22 knop, byar upp till 33 knop.
Område G2a: W-NV/5-24 knop, byar upp till 35 knop.
Område G3a: V/10-19 knop, byar upp till 35 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 250/30kt +4.
10-12UTC: 250/29kt +5.
12-14UTC: 260/29kt +6.
14-16UTC: 280/27kt +6.

FL50:
08-10UTC: 260/35kt -1.
10-12UTC: 270/33kt -1.
12-14UTC: 270/32kt -1.
14-16UTC: 280/30kt -1.

FL100:
08-10UTC: 260/30kt -11.
10-12UTC: 270/30kt -11.
12-14UTC: 280/30kt -11.
14-16UTC: 300/29kt -9.

Lägsta QNH
992 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 5-14 m/s med byar på 20 m/s.
Vind på 600 m ca 15 m/s.
Vind på 1500 m ca 17 m/s.
Vind på 3000 m ca 15 m/s.
FXB flyger ca 21 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 694 m bakåt i frifall. (926 m)
Lämplig spot är 20 sekunder eller 412 m efter gropen.
(31 s eller 638 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 7-10 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 15-18 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 13:20
All data kommer från LFV.se