Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 08:16

UTC-tid

2023-11-30 kl. 07:16


Sol och måne

Solen går upp 8:32 och går ner 15:06 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 27 dagar (2023-12-27)

METAR

ESOE (Örebro)
(26 minuter sedan)
ESOE 300650Z 01006KT 9999 FEW008 SCT035 M04/M05 Q1008=ESOK (Karlstad)
(26 minuter sedan)
ESOK 300650Z 36006KT 9999 FEW042 BKN049 M03/M05 Q1008=ESGR (Skövde)
ESGR NIL=ESSD (Borlänge)
(26 minuter sedan)
ESSD 300650Z 36006KT 9999 -SN BKN008 M02/M03 Q1009=ESOW (Västerås)
(26 minuter sedan)
ESOW 300650Z AUTO 01006KT 9999 OVC026/// M02/M04 Q1008=TAF

ESOE (Örebro)
(71 minuter sedan)
ESOE AMD 300605Z 3006/3015 02009KT 9999 BKN035 PROB40 3006/3015 4000 -SN VV008=ESOK (Karlstad)
(46 minuter sedan)
ESOK 300630Z 3007/3015 01008KT 9999 BKN045 PROB40 3007/3012 4000 -SN BKN012=ESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
(46 minuter sedan)
ESSD 300630Z 3007/3015 36007KT 9999 BKN008 TEMPO 3007/3012 3000 -SN BKN015 BECMG 3012/3014 BKN015=ESOW (Västerås)
(46 minuter sedan)
ESOW 300630Z 3007/3015 36010KT 9999 BKN030 TEMPO 3012/3015 2000 -SN VV013=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område se32g i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 300440

GÄLLANDE DEN 30 NOVEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt
Över Svealand råder en nordostlig luftström. Ett lågtryck har sitt cintrum över södra Östersjön. Det ligger stilla.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-09UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 300440
GÄLLANDE DEN 30 NOVEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se32f: måttlig isbildning FL050 - FL070

05-09UTC: Område se32e: måttlig isbildning FL050 - FL070
Område se32a: måttlig isbildning FL050 - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120

05-11UTC: Område se32d: måttlig isbildning FL050 - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL070
Område se32h,se32g,se32i: måttlig isbildning FL050 - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120
Område se32j: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning FL050 - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120

05-13UTC: Område se32c,se32b: måttlig isbildning 500ft - FL120

07-11UTC: Område se32f: måttlig isbildning FL050 - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120

09-11UTC: Område se32e: måttlig isbildning FL050 - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120

09-13UTC: Område se32a: måttlig isbildning 500ft - FL120

11-13UTC: Område se32j: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL120
Område se32h,se32g,se32f,se32i: måttlig isbildning 500ft - FL120
Område se32d,se32e: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL120


Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se32d,se32g: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.

05-09UTC: Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se32c,se32b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

05-11UTC: Område se32h,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.

07-09UTC: Område se32g,se32f: Sikt 1.5km - >8km i underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.

07-11UTC: Område se32d: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.

09-11UTC: Område se32g,se32f: Sikt 1.5km - >8km i underkyld dimma, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.

09-13UTC: Område se32c,se32b,se32a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se32e: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.

11-13UTC: Område se32d: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32h,se32g,se32f,se32i: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, underkyld dimma, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Område se32c: Noll grader SFC.

05-13UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Noll grader SFC.
Område se32b,se32a: Noll grader SFC - 500ft.

09-13UTC: Område se32c: Noll grader SFC - 500ft.


Vind vid marken
05-07UTC: Område se32b: N-NO/3-23 knop, byar upp till 29 knop.
Område se32e: N-NO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32d: N-NO/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32f: N-NO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32a: N-NO/3-21 knop, byar upp till 29 knop.
Område se32h: N-NO/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32j: N/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32i: N-NO/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32c: N/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32g: N-NO/3-8 knop, byar upp till 15 knop.

07-09UTC: Område se32i: N-NO/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32b: N-NO/4-23 knop, byar upp till 31 knop.
Område se32c: N/4-23 knop, byar upp till 30 knop.
Område se32e: N/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32g: N/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32a: N-NO/3-22 knop, byar upp till 30 knop.
Område se32j: N-NO/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32h: N-NO/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32f: N/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32d: N-NO/2-11 knop, byar upp till 14 knop.

09-11UTC: Område se32a: N-NO/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
Område se32d: N/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32j: N-NO/0-14 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32i: N-NO/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32b: N/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
Område se32e: N/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: N/5-25 knop, byar upp till 33 knop.
Område se32g: N/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32f: N/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32h: N-NO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.

11-13UTC: Område se32e: N/6-16 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32i: N-NO/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32d: N-NO/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: N/6-24 knop, byar upp till 32 knop.
Område se32b: N/5-24 knop, byar upp till 31 knop.
Område se32a: N-NO/6-24 knop, byar upp till 31 knop.
Område se32g: N/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
Område se32j: N-NO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32f: N/7-13 knop, byar upp till 23 knop.
Område se32h: N-NO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 60/20kt -5.
07-09UTC: 50/21kt -5.
09-11UTC: 40/24kt -5.
11-13UTC: 30/25kt -6.

FL050:
05-07UTC: 60/17kt -10.
07-09UTC: 50/19kt -10.
09-11UTC: 50/21kt -10.
11-13UTC: 40/22kt -10.

FL100:
05-07UTC: 80/14kt -18.
07-09UTC: 80/16kt -18.
09-11UTC: 80/16kt -17.
11-13UTC: 70/17kt -17.

Lägsta QNH
05-07UTC: I hela området: 1003 hPa
07-11UTC: I hela området: 1004 hPa
11-13UTC: I hela området: 1003 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 2-5 m/s med byar på 8 m/s.
Vind på 600 m ca 11 m/s.
Vind på 1500 m ca 10 m/s.
Vind på 3000 m ca 8 m/s.
FXB flyger ca 28 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 370 m bakåt i frifall. (494 m)
Lämplig spot är 3 sekunder eller 83 m efter gropen.
(7 s eller 194 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 5-8 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 11-13 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 08:16
All data kommer från LFV.se