Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 22:48

UTC-tid

2019-03-20 kl. 21:48


Sol och måne

Solen går upp 6:01 och går ner 18:13 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESOE (Örebro)
(28 minuter sedan)
ESOE 202120Z AUTO 22007KT 9999 NCD 05/01 Q1020=ESOK (Karlstad)
(28 minuter sedan)
ESOK 202120Z AUTO 20006KT 9999 NCD 05/00 Q1020=ESGR (Skövde)
(28 minuter sedan)
ESGR 202120Z AUTO 18005KT 160V220 9999 BKN120/// BKN190/// 05/02 Q1022=ESSD (Borlänge)
(28 minuter sedan)
ESSD 202120Z AUTO 25006KT 9999 NCD 04/M03 Q1018=ESOW (Västerås)
(28 minuter sedan)
ESOW 202120Z AUTO 26004KT 220V340 9999 NCD 04/M03 Q1019=TAF

ESOE (Örebro)
(258 minuter sedan)
ESOE 201730Z 2018/2022 27007KT CAVOK=ESOK (Karlstad)
(258 minuter sedan)
ESOK 201730Z 2018/2022 25010KT CAVOK=ESGR (Skövde)
ESGRESSD (Borlänge)
ESSDESOW (Västerås)
ESOW

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Örebro är område G2a i Södra delen)

Prognos är inte uppdaterad
ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 201209
GÄLLANDE DEN 20 MARS 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En front passerar österut över Sverige och det klarnar efterhand upp

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: I hela området
15-17UTC: Område Sydöstra delen
17-19UTC: Område Södra delen och Sydöstra delen
19-21UTC: Område Södra delen


Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Hela området utom Nordvästra delen
15-17UTC: Område Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 201209
GÄLLANDE DEN 20 MARS 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område G1a,G1c: måttlig isbildning 3000ft - > FL125

13-21UTC: Område G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden

15-21UTC: Område G1a,G1c: Väntas inte förekomma under perioden


Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område G1c: Sikt 1.5km - 3km i regn, lokalt >8km i duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område G1a,G1b,G3c,G3b,G3d: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område G2b: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område G2a,G2c,G3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

15-17UTC: Område G1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-19UTC: Område G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-21UTC: Område G1a,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

17-19UTC: Område G1c: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft.

19-21UTC: Område G3d: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas >2000ft.
Område G1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.


Molnöversida
13-15UTC: Område G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b: Molnöversida FL050.
Område G1c: Molnöversida > FL125.

13-17UTC: Område G1a,G1b,G3d: Molnöversida FL050.

15-17UTC: Område G1c: Molnöversida FL050.

15-21UTC: Område G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b: Ingen prognos

17-21UTC: Område G1a,G1c,G1b,G3d: Ingen prognos


CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 3000ft - FL065.

Vind vid marken
13-15UTC: Område G2b: V/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
Område G2c: V/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
Område G1a: SV-V/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
Område G3a: V/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område G3d: SV-V/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område G3b: V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
Område G1c: V/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
Område G2a,G3c: V/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område G1b: V/6-18 knop, byar upp till 25 knop.

15-17UTC: Område G1c: V/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område G2a: V/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område G1a: V/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
Område G3c: V/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
Område G3b: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område G3a: V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område G2c: V/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område G3d: V/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
Område G1b: V/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
Område G2b: V/3-11 knop, byar upp till 19 knop.

17-19UTC: Område G1b: SV-V/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område G2b: V/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område G3b: V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område G1c: SV-V/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område G2a: V/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område G3d: V/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område G1a: V/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område G2c: V/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område G3c: V/3-14 knop, byar upp till 16 knop.
Område G3a: V/3-7 knop.

19-21UTC: Område G1c: V/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område G2a: V/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område G2c: V/2-5 knop.
Område G3a: V/2-7 knop.
Område G2b: V/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
Område G3b: SV-V/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område G3c: V/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område G1b: V/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område G1a: V/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område G3d: SV-V/1-9 knop, byar upp till 16 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 290/26kt +2.
15-17UTC: 300/27kt +3.
17-19UTC: 310/28kt +4.
19-21UTC: 310/25kt +4.

FL50:
13-15UTC: 310/29kt -1.
15-17UTC: 320/29kt -1.
17-19UTC: 320/25kt -1.
19-21UTC: 320/20kt -2.

FL100:
13-15UTC: 300/45kt -9.
15-17UTC: 310/44kt -9.
17-19UTC: 310/42kt -8.
19-21UTC: 300/41kt -8.

Lägsta QNH
1014 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 0 m/s.
Vind på 1500 m ca 0 m/s.
Vind på 3000 m ca 0 m/s.
FXB flyger ca 36 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 0 m bakåt i frifall. (0 m)
Lämplig spot är 8 sekunder eller 288 m innan gropen.
(-8s eller -288 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-6 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 8-10 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 22:48
All data kommer från LFV.se