Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:55

UTC-tid

2023-02-06 kl. 19:55


Sol och måne

Solen går upp 7:49 och går ner 16:24 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 29 dagar (2023-03-07)

METAR

ESKN (Skavsta)
(35 minuter sedan)
ESKN 061920Z 27006KT CAVOK M04/M05 Q1036=ESSB (Bromma)
(35 minuter sedan)
ESSB 061920Z 22003KT 200V260 CAVOK M04/M05 Q1036=ESOE (Örebro)
(35 minuter sedan)
ESOE 061920Z 24009KT 9999 OVC005 01/M00 Q1036=ESSL (Linköping)
(35 minuter sedan)
ESSL 061920Z AUTO 24005KT 9999 NCD M01/M04 Q1037=ESSP (Norrköping)
(35 minuter sedan)
ESSP 061920Z AUTO VRB01KT 9999 NCD M06/M07 Q1037=TAF

ESKN (Skavsta)
(145 minuter sedan)
ESKN 061730Z 0618/0718 25005KT CAVOK BECMG 0623/0701 2000 BR BKN004 TEMPO 0701/0706 7000 NSW BKN007 BECMG 0706/0708 9999 NSW BKN012 PROB40 0710/0715 SCT012 BKN018 BECMG 0715/0717 BKN018=ESSB (Bromma)
(145 minuter sedan)
ESSB 061730Z 0618/0622 24006KT CAVOK=ESOE (Örebro)
(145 minuter sedan)
ESOE 061730Z 0618/0702 23010KT 9999 FEW006 BECMG 0618/0620 OVC005 TEMPO 0620/0624 2500 BR OVC003=ESSL (Linköping)
(325 minuter sedan)
ESSL 061430Z 0615/0618 22003KT CAVOK=ESSP (Norrköping)
ESSP

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Nyköping är område se32b i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 061249

GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: Område se32 och se31
15-17UTC: Hela området utom se33

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32 och se31
15-17UTC: Hela området utom se33

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 061249
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden

13-19UTC: Område se32g: Väntas inte förekomma under perioden

13-21UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden

15-21UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: måttlig isbildning SFC - 2000ft

19-21UTC: Område se32g: måttlig isbildning SFC - 2000ft


Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se32d,se32b,se32g,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

13-21UTC: Område se32c,se32a,se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-19UTC: Område se32g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-21UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

19-21UTC: Område se32g: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
13-15UTC: Område se32d,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Molnöversida 1500ft.

13-21UTC: Område se32c,se32a,se32f,se32e: Ingen prognos

15-19UTC: Område se32g: Ingen prognos

15-21UTC: Område se32b: Ingen prognos
Område se32d,se32h,se32j,se32i: Molnöversida 2000ft.

19-21UTC: Område se32g: Molnöversida 2000ft.


CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Område se32c: Noll grader 2000ft - 3000ft, Minusgrader 500ft - 1500ft.
Område se32b,se32a,se32j,se32i: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft, 500ft - 1500ft.

13-19UTC: Område se32d,se32h,se32e: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

13-21UTC: Område se32g,se32f: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

15-21UTC: Område se32c,se32b,se32a: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
Område se32j,se32i: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

19-21UTC: Område se32d,se32h,se32e: Noll grader 2500ft - FL065, Minusgrader SFC - 1000ft, SFC - 2000ft.


Vind vid marken
13-15UTC: Område se32c,se32b: V/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32g: SV-V/1-4 knop.
Område se32a: V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32j: SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32f,se32e: SV-V/1-6 knop.
Område se32i: SV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32h: SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32d: SV-V/0-8 knop, byar upp till 13 knop.

15-17UTC: Område se32h: SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32e: SV/1-6 knop.
Område se32d: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32b: V/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
Område se32j: Vrb/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32g,se32f: SV/1-4 knop.
Område se32a: V/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32c: V/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32i: SV/0-9 knop, byar upp till 14 knop.

17-19UTC: Område se32a: V/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32g: SV-V/1-5 knop.
Område se32e: SV/1-5 knop.
Område se32i: SV-V/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32d: SV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32b: V/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32c: SV-V/0-7 knop.
Område se32h: SV-V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32j: SV-V/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32f: SV-V/2-6 knop.

19-21UTC: Område se32f: SV-V/1-5 knop.
Område se32a: V/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32b: V/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32h: SV-V/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32j: SV-V/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: SV-V/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32d: SV-V/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
Område se32c: SV-V/0-8 knop.
Område se32g,se32e: SV-V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 310/11kt +0.
15-17UTC: 290/10kt +1.
17-19UTC: 270/13kt +1.
19-21UTC: 280/18kt +1.

FL050:
13-15UTC: 330/12kt -3.
15-17UTC: 320/11kt -2.
17-19UTC: 310/10kt -2.
19-21UTC: 290/9kt -2.

FL100:
13-15UTC: 360/15kt -11.
15-17UTC: 360/16kt -8.
17-19UTC: 10/16kt -7.
19-21UTC: 10/15kt -6.

Lägsta QNH
13-21UTC: I hela området: 1034 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.