Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:23

UTC-tid

2023-09-28 kl. 18:23


Sol och måne

Solen går upp 6:53 och går ner 19:20 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESSV (Visby)
(33 minuter sedan)
ESSV 281750Z 18011KT CAVOK 17/14 Q1016=TAF

ESSV (Visby)
(53 minuter sedan)
ESSV 281730Z 2818/2820 19010KT CAVOK=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Visby är område se33f i Delområde 1)

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 281522

GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En sydlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 281522
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se33b: Sikt >8km i dimma, lokalt <1.5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

12-16UTC: Område se33a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

12-20UTC: Område se33e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

14-20UTC: Område se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

16-20UTC: Område se33a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.


Molnöversida
12-14UTC: Område se33d,se33c,se33f: Molnöversida 3000ft.

12-16UTC: Område se33a: Molnöversida 3000ft.

12-20UTC: Område se33e,se33b: Molnöversida 3000ft.

14-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Ingen prognos

16-20UTC: Område se33a: Ingen prognos


CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL105 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33c: S/7-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se33d: SO-S/7-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se33b: SO/8-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område se33f: S/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se33a: SO/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
Område se33e: SO-S/11-18 knop, byar upp till 22 knop.

14-16UTC: Område se33a: SO-S/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
Område se33e: SO-S/13-17 knop.
Område se33f: S/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område se33d: S/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se33b: SO-S/8-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område se33c: S/11-19 knop, byar upp till 23 knop.

16-18UTC: Område se33d: S/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område se33b: S/8-20 knop, byar upp till 24 knop.
Område se33c: S/11-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område se33f: S/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område se33e: S/15-19 knop.

16-20UTC: Område se33a: S/7-19 knop, byar upp till 24 knop.

18-20UTC: Område se33c: S/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område se33e: S/14-20 knop, byar upp till 25 knop.
Område se33f: S/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se33b: S/7-20 knop, byar upp till 25 knop.
Område se33d: S/4-18 knop, byar upp till 23 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 190/25kt +18.
14-16UTC: 200/26kt +18.
16-18UTC: 210/25kt +18.
18-20UTC: 220/24kt +18.

FL050:
12-14UTC: 200/26kt +10.
14-16UTC: 210/26kt +11.
16-18UTC: 220/24kt +11.
18-20UTC: 220/22kt +12.

FL100:
12-14UTC: 210/31kt +4.
14-16UTC: 220/30kt +4.
16-18UTC: 240/26kt +3.
18-20UTC: 240/24kt +2.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1015 hPa
14-20UTC: I hela området: 1014 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.