Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 09:54

UTC-tid

2019-02-18 kl. 08:54


Sol och måne

Solen går upp 7:10 och går ner 16:51 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESSV (Visby)
(34 minuter sedan)
ESSV 180820Z 18011KT CAVOK 04/03 Q1019 RWY 21 WET OR WATER PATCHES 51-100 PCT FCT 0.66=TAF

ESSV (Visby)
(24 minuter sedan)
ESSV 180830Z 1809/1818 18010KT 9999 SCT004 BKN018 PROB40 1809/1818 0300 FG VV002=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Visby är område H2a i Sydöstra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Mild och fuktig luftström från sydväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område Nordvästra delen
11-13UTC: Område Nordvästra delen och Norra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under periodenPROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
09-11UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
11-13UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida 4000ft.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Noll grader FL065 - FL080, Minusgrader 2500ft - 3500ft.
09-13UTC: Noll grader FL060 - FL080, Minusgrader 2500ft - 3500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område H2a: S/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område H1b: S/6-16 knop, byar upp till 19 knop.
Område H1d: S/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område H1e: S/9-16 knop.
Område H1c: S/8-12 knop.
Område H1a: S/5-16 knop, byar upp till 19 knop.

07-09UTC: Område H1c: S/12-16 knop.
Område H1a: S/8-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område H2a: S/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område H1b: S-SV/8-19 knop, byar upp till 23 knop.
Område H1e: S-SV/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område H1d: S/6-17 knop, byar upp till 24 knop.

09-11UTC: Område H1e: S-SV/17-21 knop.
Område H1b: S-SV/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
Område H1c: S-SV/14-23 knop, byar upp till 28 knop.
Område H1d: S-SV/8-20 knop, byar upp till 28 knop.
Område H1a: S/9-23 knop, byar upp till 28 knop.
Område H2a: S-SV/6-21 knop, byar upp till 26 knop.

11-13UTC: Område H1c: S-SV/16-25 knop, byar upp till 32 knop.
Område H1d: S-SV/10-23 knop, byar upp till 33 knop.
Område H2a: S-SV/8-25 knop, byar upp till 31 knop.
Område H1e: S-SV/20-24 knop.
Område H1a: S-SV/9-26 knop, byar upp till 33 knop.
Område H1b: S-SV/11-23 knop, byar upp till 29 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 220/13kt +2.
07-09UTC: 210/18kt +2.
09-11UTC: 210/26kt +2.
11-13UTC: 210/34kt +3.

FL50:
05-07UTC: 260/17kt +2.
07-09UTC: 250/21kt +3.
09-11UTC: 240/24kt +4.
11-13UTC: 240/27kt +4.

FL100:
05-07UTC: 280/25kt -6.
07-09UTC: 260/28kt -6.
09-11UTC: 250/30kt -6.
11-13UTC: 250/31kt -7.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 9 m/s.
Vind på 1500 m ca 11 m/s.
Vind på 3000 m ca 14 m/s.
OlleBertil flyger ca 27 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 648 m bakåt i frifall. (864 m)
Lämplig spot är 14 sekunder eller 375 m efter gropen.
(22 s eller 589 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 6-8 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 11-14 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 09:54
All data kommer från LFV.se