Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 22:21

UTC-tid

2021-04-20 kl. 20:21


Sol och måne

Solen går upp 5:23 och går ner 21:30 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 7 dagar (2021-04-27)

METAR

ESSD (Borlänge)
(31 minuter sedan)
ESSD 201950Z AUTO 25007KT 9999 NCD 10/M03 Q1010=ESOE (Örebro)
(31 minuter sedan)
ESOE 201950Z AUTO 21003KT 9999 NCD 08/M01 Q1012=ESOW (Västerås)
(31 minuter sedan)
ESOW 201950Z AUTO 17007KT 9999 NCD 07/M01 Q1012=ESOK (Karlstad)
(31 minuter sedan)
ESOK 201950Z AUTO 21005KT 9999 NCD 06/M02 Q1011=


TAF

ESSD (Borlänge)
ESSDESOE (Örebro)
(171 minuter sedan)
ESOE 201730Z 2018/2021 20007KT CAVOK=ESOW (Västerås)
ESOWESOK (Karlstad)
(171 minuter sedan)
ESOK 201730Z 2018/2020 18008KT CAVOK=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borlänge är område se34c i Delområde 1)

Prognos är inte uppdaterad

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201108

GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett högtryck täcker Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 201108
GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4500ft - FL060.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34a: O-SO/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34d: S-SV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34c: S-SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34e: Lugnt, byar upp till 11 knop.
Område se34b: O/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34f: NO-O/0-4 knop, byar upp till 14 knop.

14-16UTC: Område se34e: S-SV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se34a: SO/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34b: O-SO/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34d: S-SV/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34f: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34c: S/1-6 knop, byar upp till 15 knop.

16-18UTC: Område se34a: SO/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område se34d: S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
Område se34b: SO/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se34c: SO-S/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34f: SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34e: S/0-6 knop, byar upp till 13 knop.

18-20UTC: Område se34a: SO-S/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34d: S-SV/0-4 knop.
Område se34f: SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34e,se34c: SO-S/0-6 knop.
Område se34b: SO/0-11 knop, byar upp till 13 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-16UTC: 200/4kt +7.
16-18UTC: 200/7kt +7.
18-20UTC: 210/8kt +7.

FL50:
12-14UTC: 230/4kt +0.
14-16UTC: 240/4kt +0.
16-18UTC: 260/7kt +0.
18-20UTC: 270/9kt +0.

FL100:
12-16UTC: 330/7kt -10.
16-18UTC: 320/5kt -10.
18-20UTC: 300/4kt -10.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Preliminär prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201416
GÄLLANDE DEN 21 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En kallfront passerar sakta österut över södra Sverige. Ett lågtrycksområde berör Svealand.


Delområde se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

04-12UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

08-12UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se34c: Sikt 1.5km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.

12-16UTC: Område se34a,se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, snöfall, snöhagel, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se34b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, snöhagel. Molnbas 1500ft - >2000ft.


CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
12-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: ISOL CB
Område se34d,se34c: ISOL CB, ISOL EMBD CB


Vind vid marken
04-08UTC: Område se34e: SO-S/1-4 knop.
Område se34c: SO-S/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se34a: S/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34f: SO-S/1-5 knop.
Område se34b: SO-S/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34d: S/0-6 knop, byar upp till 15 knop.

08-12UTC: Område se34f: S/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34e: S/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se34a: SO-S/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se34b: SO-S/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område se34d: SV/5-9 knop, byar upp till 23 knop.
Område se34c: S-SV/3-9 knop, byar upp till 20 knop.

12-16UTC: Område se34b: SO-S/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
Område se34d: SV-V/3-10 knop, byar upp till 25 knop.
Område se34a: SO-S/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se34e: SV-V/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område se34c: SV/0-14 knop, byar upp till 27 knop.
Område se34f: SV/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 0 m/s.
Vind på 1500 m ca 0 m/s.
Vind på 3000 m ca 0 m/s.
Rudolf-David flyger ca 41 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 0 m bakåt i frifall. (0 m)
Lämplig spot är 7 sekunder eller 288 m innan gropen.
(-7s eller -288 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-5 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 7-9 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 22:21
All data kommer från LFV.se