Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 22:55

UTC-tid

2019-03-20 kl. 21:55


Sol och måne

Solen går upp 5:59 och går ner 18:11 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESSD (Borlänge)
(35 minuter sedan)
ESSD 202120Z AUTO 25006KT 9999 NCD 04/M03 Q1018=ESOE (Örebro)
(35 minuter sedan)
ESOE 202120Z AUTO 22007KT 9999 NCD 05/01 Q1020=ESOW (Västerås)
(35 minuter sedan)
ESOW 202120Z AUTO 26004KT 220V340 9999 NCD 04/M03 Q1019=ESOK (Karlstad)
(35 minuter sedan)
ESOK 202120Z AUTO 20006KT 9999 NCD 05/00 Q1020=


TAF

ESSD (Borlänge)
ESSDESOE (Örebro)
(265 minuter sedan)
ESOE 201730Z 2018/2022 27007KT CAVOK=ESOW (Västerås)
ESOWESOK (Karlstad)
(265 minuter sedan)
ESOK 201730Z 2018/2022 25010KT CAVOK=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borlänge är område F2a i Norra delen)

Prognos är inte uppdaterad
ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 201209
GÄLLANDE DEN 20 MARS 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En front passerar österut över Sverige och det klarnar efterhand upp

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: I hela området
15-17UTC: Område Sydöstra delen
17-19UTC: Område Södra delen och Sydöstra delen
19-21UTC: Område Södra delen


Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Hela området utom Nordvästra delen
15-17UTC: Område Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 201209
GÄLLANDE DEN 20 MARS 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område F1b: måttlig isbildning 3000ft - > FL125

13-21UTC: Område F1a,F2a,F2c,F2b,F2d: Väntas inte förekomma under perioden

15-21UTC: Område F1b: Väntas inte förekomma under perioden


Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område F1b,F2c,F2b,F2d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

13-21UTC: Område F1a,F2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-21UTC: Område F1b,F2c,F2b,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.


Molnöversida
13-15UTC: Område F1b,F2c,F2d: Molnöversida FL050.

13-21UTC: Område F1a,F2a,F2b: Ingen prognos

15-21UTC: Område F1b,F2c,F2d: Ingen prognos


CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 3000ft - 4500ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F2c: V/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
Område F1b: V/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
Område F2a: W-NV/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område F2b: W-NV/6-9 knop, byar upp till 22 knop.
Område F1a: V/5-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område F2d: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.

15-17UTC: Område F1b: V/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område F2b: W-NV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
Område F2a: W-NV/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
Område F2c: V/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område F2d: V/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
Område F1a: V/3-14 knop, byar upp till 16 knop.

17-19UTC: Område F2a: V/1-10 knop, byar upp till 21 knop.
Område F2c: V/2-7 knop.
Område F1a: W-NV/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område F2b: V/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
Område F1b: V/3-15 knop, byar upp till 17 knop.
Område F2d: V/3-7 knop.

19-21UTC: Område F2b: V/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område F2a: V/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område F1a: W-NV/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område F1b: W-NV/2-17 knop, byar upp till 20 knop.
Område F2d: W-NV/2-7 knop.
Område F2c: W-NV/3-8 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 290/22kt +3.
15-17UTC: 300/28kt +3.
17-19UTC: 300/32kt +3.
19-21UTC: 310/29kt +3.

FL50:
13-15UTC: 310/28kt -3.
15-17UTC: 320/29kt -3.
17-19UTC: 320/28kt -3.
19-21UTC: 310/24kt -3.

FL100:
13-15UTC: 300/37kt -14.
15-17UTC: 310/34kt -14.
17-19UTC: 310/34kt -13.
19-21UTC: 310/37kt -11.

Lägsta QNH
1011 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 0 m/s.
Vind på 1500 m ca 0 m/s.
Vind på 3000 m ca 0 m/s.
Rudolf-David flyger ca 41 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 0 m bakåt i frifall. (0 m)
Lämplig spot är 7 sekunder eller 288 m innan gropen.
(-7s eller -288 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-5 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 7-9 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 22:55
All data kommer från LFV.se