Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 21:04

UTC-tid

2023-02-06 kl. 20:04


Sol och måne

Solen går upp 8:02 och går ner 16:22 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 29 dagar (2023-03-07)

METAR

ESSD (Borlänge)
(14 minuter sedan)
ESSD 061950Z AUTO 27005KT 9999 NCD M00/M03 Q1033=ESOE (Örebro)
(14 minuter sedan)
ESOE 061950Z 23008KT 9999 VV005 01/M00 Q1036=ESOW (Västerås)
(14 minuter sedan)
ESOW 061950Z 24004KT 210V270 CAVOK M01/M04 Q1035=ESOK (Karlstad)
(14 minuter sedan)
ESOK 061950Z AUTO 19005KT 9999 SCT003/// OVC007/// 01/00 Q1035=


TAF

ESSD (Borlänge)
ESSDESOE (Örebro)
(154 minuter sedan)
ESOE 061730Z 0618/0702 23010KT 9999 FEW006 BECMG 0618/0620 OVC005 TEMPO 0620/0624 2500 BR OVC003=ESOW (Västerås)
(154 minuter sedan)
ESOW 061730Z 0618/0621 19006KT CAVOK BECMG 0620/0621 BKN004=ESOK (Karlstad)
ESOK

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borlänge är område se34c i Delområde 1)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 061249

GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-15UTC: Område se32 och se31
15-17UTC: Hela området utom se33

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32 och se31
15-17UTC: Hela området utom se33

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 061249
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-19UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden

13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden

19-21UTC: Område se34d: måttlig isbildning SFC - 2000ft


Sikt/Väder/Moln
13-19UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

19-21UTC: Område se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
13-19UTC: Område se34d: Ingen prognos

13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Ingen prognos

19-21UTC: Område se34d: Molnöversida 2000ft.


CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Område se34b: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft, 500ft - 1500ft.

13-17UTC: Område se34a,se34d,se34c: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

13-19UTC: Område se34f,se34e: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

15-19UTC: Område se34b: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.

17-19UTC: Område se34a,se34d,se34c: Noll grader 2500ft - FL065, Minusgrader SFC - 1000ft, SFC - 2000ft.

19-21UTC: Område se34b: Noll grader 2000ft - FL065, Minusgrader SFC - 1000ft, SFC - 2000ft.
Område se34a,se34d,se34c: Noll grader 4500ft - FL065, Minusgrader SFC - 2000ft.
Område se34f,se34e: Noll grader 2500ft - FL065, Minusgrader SFC - 1000ft, SFC - 2000ft.


Vind vid marken
13-15UTC: Område se34b: SV-V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34f: SV-V/1-5 knop.
Område se34c: SV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se34d: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
Område se34e: SV/1-4 knop.
Område se34a: SV/2-11 knop, byar upp till 14 knop.

15-17UTC: Område se34f,se34e: S-SV/1-5 knop.
Område se34d: SV-V/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se34c: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34a: S-SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34b: SV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.

17-19UTC: Område se34e: SV/1-6 knop.
Område se34a: SV/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se34f: SV/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se34c: SV/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
Område se34b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34d: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.

19-21UTC: Område se34c: SV-V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
Område se34f: SV/1-5 knop.
Område se34d: SV-V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
Område se34a: SV/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se34e: SV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
Område se34b: SV-V/2-13 knop, byar upp till 17 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 290/12kt +1.
15-17UTC: 280/10kt +2.
17-19UTC: 260/12kt +2.
19-21UTC: 260/14kt +2.

FL050:
13-15UTC: 300/11kt -2.
15-17UTC: 290/10kt -2.
17-19UTC: 290/10kt -1.
19-21UTC: 300/9kt -1.

FL100:
13-15UTC: 350/14kt -9.
15-17UTC: 350/18kt -8.
17-19UTC: 350/20kt -7.
19-21UTC: 350/19kt -6.

Lägsta QNH
13-19UTC: I hela området: 1031 hPa
19-21UTC: I hela området: 1030 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.