Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:04

UTC-tid

2023-09-28 kl. 18:04


Sol och måne

Solen går upp 7:11 och går ner 19:32 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESKM (Mora)
(14 minuter sedan)
ESKM 281750Z AUTO 11007KT 9999 BKN017/// OVC022/// 14/14 Q1010=TAF

ESKM (Mora)
ESKM

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Tallhed är område se41c i Delområde 1)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 281145

GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker norra Sverige. Under eftermiddag och kväll rör sig ett frontsystem in över södra Norrland på en nordostlig bana. Lapplandsfjällen: Spridda stratocumulusmoln och efterhand tätnande medelhöga och höga moln. Måttlig till frisk vind omkring sydost. I Dala och södra Norrlandsfjällen mulnande söderifrån och lokalt stratusmoln och efterhand regn och skurar. Måttlig till frisk, lokalt hård vind omkring sydost.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: Hela området utom se44
14-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: Område se43 och se44

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 281145
GÄLLANDE DEN 28 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se41f,se41e,se41d,se41c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se41b,se41a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

14-16UTC: Område se41c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se41a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.

14-18UTC: Område se41b,se41f,se41e: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se41d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.

16-18UTC: Område se41c: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, höga dimbankar, regn, åska. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se41a: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

18-20UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41c: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se41e,se41d: Sikt >8km i dis, regnskurar, lokalt 1.5km - 3km i höga dimbankar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.


Molnöversida
12-16UTC: Område se41f,se41e,se41c: Molnöversida > FL125.

12-18UTC: Område se41b,se41a,se41d: Molnöversida > FL125.

16-20UTC: Område se41f,se41e,se41c: Molnöversida FL070.

18-20UTC: Område se41b,se41a,se41d: Molnöversida FL070.


CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se41b,se41a: Väntas inte förekomma under perioden

12-18UTC: Område se41f,se41e,se41c: isol embd cb
Område se41d: isol embd cb, tcu

14-16UTC: Område se41a: isol embd cb, tcu

14-18UTC: Område se41b: isol embd cb

16-18UTC: Område se41a: isol embd cb

18-20UTC: I hela området: isol cb

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se41b,se41f,se41c: Noll grader FL080 - FL110.
Område se41a,se41e,se41d: Noll grader FL080 - FL100.


Vind vid marken
12-14UTC: Område se41b: SO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
Område se41c: SO/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område se41d: SO/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
Område se41f: SO/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område se41e: SO/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
Område se41a: SO/2-8 knop, byar upp till 20 knop.

14-16UTC: Område se41c: SO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
Område se41d: SO/2-12 knop, byar upp till 26 knop.
Område se41e: SO/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
Område se41a: SO/2-9 knop, byar upp till 27 knop.
Område se41b: O-SO/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
Område se41f: SO/1-12 knop, byar upp till 24 knop.

16-18UTC: Område se41f: SO-S/0-13 knop, byar upp till 26 knop.
Område se41e: SO/1-13 knop, byar upp till 26 knop.
Område se41b: SO/2-10 knop, byar upp till 25 knop.
Område se41a: SO/1-11 knop, byar upp till 27 knop.
Område se41d: SO/1-13 knop, byar upp till 27 knop.
Område se41c: SO/2-10 knop, byar upp till 26 knop.

18-20UTC: Område se41d: SO-S/1-14 knop, byar upp till 27 knop.
Område se41b: SO-S/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
Område se41c: SO-S/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
Område se41f: S/0-11 knop, byar upp till 25 knop.
Område se41a: SO-S/1-9 knop, byar upp till 26 knop.
Område se41e: SO-S/2-14 knop, byar upp till 25 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 180/29kt +9.
14-16UTC: 180/32kt +10.
16-18UTC: 180/34kt +10.
18-20UTC: 200/33kt +11.

FL050:
12-14UTC: 190/31kt +7.
14-16UTC: 200/39kt +7.
16-18UTC: 210/37kt +7.
18-20UTC: 220/33kt +6.

FL100:
12-14UTC: 210/44kt -2.
14-16UTC: 210/45kt -2.
16-18UTC: 220/38kt -2.
18-20UTC: 230/33kt -1.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1010 hPa
14-16UTC: I hela området: 1007 hPa, fallande till
16-20UTC: I hela området: 1006 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.