Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 10:11

UTC-tid

2019-02-18 kl. 09:11


Sol och måne

Solen går upp 7:33 och går ner 17:12 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESGG (Landvetter)
(21 minuter sedan)
ESGG 180850Z 19013KT 3800 BR BKN005 04/03 Q1014 RWY 21 WET OR WATER PATCHES 51-100 PCT BA GOOD=ESGP (Säve)
ESGP NIL=ESIB (Såtenäs)
(21 minuter sedan)
ESIB 180850Z 21013KT 6000 BKN012 06/05 Q1013=ESGT (Trollhättan/Vänersborg)
(21 minuter sedan)
ESGT 180850Z 19012KT 140V220 5000 BR OVC010 06/04 Q1013=


TAF

ESGG (Landvetter)
(221 minuter sedan)
ESGG 180530Z 1806/1906 18012KT 8000 BKN006 TEMPO 1806/1809 4000 BR BKN004 TEMPO 1809/1824 SCT006 TEMPO 1900/1906 2500 BR BKN003=ESGP (Säve)
ESGPESIB (Såtenäs)
(46 minuter sedan)
ESIB 180825Z 1809/1816 19013KT 8000 BKN010 PROB40 1809/1812 4000 -DZ BR BKN007 TEMPO 1809/1816 SCT010 PROB40 1812/1816 BKN008 RMK MIL=ESGT (Trollhättan/Vänersborg)
(41 minuter sedan)
ESGT 180830Z 1809/1818 20012KT 9999 OVC010 PROB40 1809/1818 4000 BR OVC008=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Vårgårda är område I4c i Norra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Mild och fuktig luftström från sydväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-13UTC: Hela området utom Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under periodenPROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Område I1a,I2b,I2a,I3a,I3b: Väntas inte förekomma under perioden

05-11UTC: Område I1b,I2c,I4a: Väntas inte förekomma under perioden

05-13UTC: Område I1c,I2d,I4b,I4d,I4c,I4e: Väntas inte förekomma under perioden

09-11UTC: Område I1a,I2b,I2a,I3a,I3b: måttlig isbildning 4500ft - FL070

11-13UTC: Område I1a,I1b,I2b,I2a,I2c,I3a,I3b,I4a: måttlig isbildning 3000ft - FL070


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område I2d,I3a,I4b,I4a,I4c,I4e: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a,I2c,I3b: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område I4d: Sikt <1.5km i dimma, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.

09-11UTC: Område I3a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a,I2d,I2c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område I3b,I4b,I4c,I4e: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.

09-13UTC: Område I4a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område I4d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.

11-13UTC: Område I2d,I3b,I4b,I4c,I4e: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område I1a,I2b,I2a: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område I3a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område I1c,I1b,I2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.


Molnöversida
05-11UTC: Område I1b,I2c,I4b: Molnöversida 4000ft.

05-13UTC: Område I1c,I2d,I4d,I4c,I4e: Molnöversida 4000ft.
Område I1a,I2b,I2a,I3a,I3b,I4a: Molnöversida > FL125.

11-13UTC: Område I1b,I2c,I4b: Molnöversida > FL125.


CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Noll grader FL065 - FL080, Minusgrader 2500ft - 3500ft.
09-11UTC: Noll grader FL050 - FL080.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL080.

Vind vid marken
05-07UTC: Område I3a: S/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
Område I2c: S/5-16 knop, byar upp till 26 knop.
Område I1a: S/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
Område I3b: S-SV/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
Område I2b: S-SV/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
Område I4c: S-SV/2-15 knop, byar upp till 26 knop.
Område I4e: S/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
Område I1c: S/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
Område I4d: S-SV/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område I4b: S/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område I2d: S/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område I4a: S/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område I1b: S/9-22 knop, byar upp till 29 knop.

05-09UTC: Område I2a: S-SV/3-9 knop, byar upp till 17 knop.

07-09UTC: Område I4b: S-SV/1-12 knop, byar upp till 25 knop.
Område I1a: S/9-21 knop, byar upp till 27 knop.
Område I2c: S-SV/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
Område I1b: S/9-22 knop, byar upp till 28 knop.
Område I2d: S/5-16 knop, byar upp till 28 knop.
Område I3b: S-SV/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
Område I4d: S-SV/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
Område I4c: S-SV/2-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område I4e: S/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område I2b: S-SV/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
Område I4a: S-SV/2-9 knop, byar upp till 19 knop.

07-11UTC: Område I3a: S-SV/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
Område I1c: S/9-21 knop, byar upp till 28 knop.

09-11UTC: Område I4c: S-SV/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område I2c: S-SV/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
Område I1a: S/8-21 knop, byar upp till 29 knop.
Område I4b: S-SV/1-15 knop, byar upp till 26 knop.
Område I1b: S/10-21 knop, byar upp till 28 knop.
Område I4a: SV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
Område I4e: S-SV/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
Område I2a: S-SV/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område I2b: S-SV/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
Område I2d: S/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område I3b: S-SV/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
Område I4d: S-SV/3-20 knop, byar upp till 27 knop.

11-13UTC: Område I3b: SV/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
Område I4d: S-SV/3-18 knop, byar upp till 26 knop.
Område I4a: SV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område I4b: SV/5-15 knop, byar upp till 25 knop.
Område I3a: S-SV/3-16 knop, byar upp till 24 knop.
Område I2d: S-SV/6-15 knop, byar upp till 26 knop.
Område I4c: S-SV/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
Område I2c: S-SV/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
Område I4e: S-SV/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område I2a: S-SV/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
Område I2b: S-SV/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
Område I1a: S-SV/8-20 knop, byar upp till 28 knop.
Område I1b: S/9-19 knop, byar upp till 28 knop.
Område I1c: S/8-20 knop, byar upp till 27 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 220/27kt +3.
07-09UTC: 220/27kt +4.
09-11UTC: 230/28kt +4.
11-13UTC: 230/29kt +4.

FL50:
05-07UTC: 240/35kt +3.
07-09UTC: 240/34kt +3.
09-11UTC: 240/34kt +2.
11-13UTC: 240/35kt +1.

FL100:
05-09UTC: 240/40kt -6.
09-11UTC: 240/44kt -6.
11-13UTC: 240/47kt -7.

Lägsta QNH
1007 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 14 m/s.
Vind på 1500 m ca 17 m/s.
Vind på 3000 m ca 23 m/s.
Filip Martin flyger ca 31 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 1019 m bakåt i frifall. (1358 m)
Lämplig spot är 23 sekunder eller 722 m efter gropen.
(34 s eller 1067 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 5-7 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 10-12 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 10:11
All data kommer från LFV.se