Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 22:40

UTC-tid

2021-04-20 kl. 20:40


Sol och måne

Solen går upp 5:42 och går ner 21:33 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 7 dagar (2021-04-27)

METAR

ESGG (Landvetter)
(20 minuter sedan)
ESGG 202020Z 24004KT CAVOK 08/M04 Q1013=ESGP (Säve)
ESGP NIL=ESIB (Såtenäs)
(20 minuter sedan)
ESIB 202020Z AUTO 19005KT 9999 NCD 06/01 Q1012=ESGT (Trollhättan/Vänersborg)
(20 minuter sedan)
ESGT 202020Z AUTO 16005KT 9999 NCD 05/M01 Q1012=


TAF

ESGG (Landvetter)
(190 minuter sedan)
ESGG 201730Z 2018/2118 25007KT CAVOK PROB40 2101/2106 0700 FG VV002 BECMG 2105/2107 27015G25KT=ESGP (Säve)
ESGPESIB (Såtenäs)
ESIBESGT (Trollhättan/Vänersborg)
ESGT

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Vårgårda är område se21k i Delområde 1)

Prognos är inte uppdaterad

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201108

GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett högtryck täcker Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 201108
GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Ingen prognos
Område se21o: Molnöversida FL080.


CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4500ft - FL060.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21g: V/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område se21d: S/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se21l: O/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
Område se21b: SV/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21j: SV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21o: NO-O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21m: N/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se21i: NO/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se21a: SV/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se21k: O-SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21c: SV-V/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21n: Lugnt, byar upp till 13 knop.
Område se21e: SV/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
Område se21f: SV-V/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21h: V-NV/0-10 knop, byar upp till 16 knop.

14-16UTC: Område se21f: V/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område se21j: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se21c: SV-V/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se21d: S/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21i: NO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21l: O-SO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21h: SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se21b: SV-V/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21a: SV/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21k: O-SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
Område se21e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
Område se21o: NV-N/0-7 knop, byar upp till 21 knop.
Område se21n: Lugnt.
Område se21m: N-NO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
Område se21g: V/0-8 knop, byar upp till 19 knop.

16-18UTC: Område se21k: N-NO/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
Område se21n: V-NV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21c: V/0-8 knop.
Område se21f: SV-V/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21a: S-SV/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
Område se21e: SV-V/0-6 knop, byar upp till 19 knop.
Område se21l: SV-V/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21o: V-NV/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21d: S-SV/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21b: SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se21h: SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
Område se21j: V/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
Område se21i: NO-O/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21g: V-NV/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
Område se21m: N/0-6 knop, byar upp till 12 knop.

18-20UTC: Område se21a: SV/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se21o: NV/0-5 knop.
Område se21d: S/0-5 knop.
Område se21n: V-NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
Område se21b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
Område se21h: SO-S/0-8 knop.
Område se21i: S-SV/0-6 knop.
Område se21e: S/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
Område se21f: S-SV/0-4 knop.
Område se21k: SO-S/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
Område se21c: SV-V/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
Område se21g,se21j: Lugnt.
Område se21l: S-SV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
Område se21m: SV/0-4 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 160/3kt +7.
14-16UTC: 210/4kt +8.
16-18UTC: 230/6kt +8.
18-20UTC: 240/9kt +8.

FL50:
12-14UTC: 190/3kt +0.
14-16UTC: 220/4kt +0.
16-18UTC: 240/6kt +0.
18-20UTC: 250/8kt +1.

FL100:
12-14UTC: 340/4kt -9.
14-16UTC: 320/6kt -9.
16-18UTC: 320/7kt -9.
18-20UTC: 310/8kt -9.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Preliminär prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201416
GÄLLANDE DEN 21 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En kallfront passerar sakta österut över södra Sverige. Ett lågtrycksområde berör Svealand.


Delområde se21


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21c,se21b,se21f,se21e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se21d,se21h,se21g,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

04-12UTC: Område se21a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

08-12UTC: Område se21o: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se21d: Sikt 1.5km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se21h: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se21l,se21k,se21j,se21n: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se21b,se21f,se21e,se21i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se21m: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
Område se21c,se21g: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.

12-16UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21c,se21g,se21o: Väntas inte förekomma under perioden

04-12UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden

08-12UTC: Område se21c,se21g,se21o: TCU

12-16UTC: I hela området: ISOL CB

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21i: SV-V/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
Område se21c: V-NV/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
Område se21a: V-NV/12-25 knop, byar upp till 32 knop.
Område se21g: V/5-17 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21f: V/6-20 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21e: V/4-22 knop, byar upp till 31 knop.
Område se21h: SV/0-19 knop, byar upp till 27 knop.
Område se21m: SV/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
Område se21j: SV/2-14 knop, byar upp till 25 knop.
Område se21l: SV-V/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
Område se21o: V/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område se21d: SV-V/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område se21k: SV-V/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
Område se21n: SV-V/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område se21b: V-NV/11-25 knop, byar upp till 32 knop.

08-12UTC: Område se21d: V-NV/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
Område se21k: SV-V/8-15 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21b: V-NV/11-25 knop, byar upp till 34 knop.
Område se21m: SV-V/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
Område se21g: V/8-19 knop, byar upp till 33 knop.
Område se21j: SV-V/7-18 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21c: V-NV/12-25 knop, byar upp till 34 knop.
Område se21e: V-NV/6-18 knop, byar upp till 30 knop.
Område se21o: V/7-15 knop, byar upp till 31 knop.
Område se21a: V-NV/12-23 knop, byar upp till 32 knop.
Område se21i: SV-V/6-18 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21f: V-NV/7-20 knop, byar upp till 33 knop.
Område se21l: V/8-15 knop, byar upp till 28 knop.
Område se21n: V/7-12 knop, byar upp till 27 knop.
Område se21h: SV-V/5-18 knop, byar upp till 30 knop.

12-16UTC: Område se21e: NV/8-18 knop, byar upp till 31 knop.
Område se21c: V-NV/11-20 knop, byar upp till 30 knop.
Område se21n: V/9-13 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21f: V-NV/9-18 knop, byar upp till 30 knop.
Område se21g: V-NV/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
Område se21a: NV/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
Område se21k: V/9-18 knop, byar upp till 33 knop.
Område se21m: V/9-18 knop, byar upp till 29 knop.
Område se21h: NV/4-26 knop, byar upp till 41 knop.
Område se21d: NV/6-18 knop, byar upp till 31 knop.
Område se21j: V/6-24 knop, byar upp till 40 knop.
Område se21l: V/9-15 knop, byar upp till 30 knop.
Område se21b: V-NV/10-19 knop, byar upp till 30 knop.
Område se21i: V-NV/5-18 knop, byar upp till 32 knop.
Område se21o: V/9-14 knop, byar upp till 31 knop.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 0 m/s.
Vind på 1500 m ca 0 m/s.
Vind på 3000 m ca 0 m/s.
Filip Martin flyger ca 54 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 0 m bakåt i frifall. (0 m)
Lämplig spot är 5 sekunder eller 270 m innan gropen.
(-5s eller -270 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 3-4 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 6-7 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 22:40
All data kommer från LFV.se