Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 09:27

UTC-tid

2019-02-18 kl. 08:27


Sol och måne

Solen går upp 7:23 och går ner 16:52 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESOW (Västerås)
(7 minuter sedan)
ESOW 180820Z 17012KT 9999 BKN006 BKN018 03/02 Q1014 RWY 19 DAMP 51-100 PCT BA GOOD=ESSA (Arlanda)
(7 minuter sedan)
ESSA 180820Z 19012KT 5000 OVC002 02/02 Q1015 RWY 01L DAMP 51-100 PCT BA GOOD RWY 08 DAMP 51-100 PCT BA GOOD RWY 01R DAMP 51-100 PCT BA GOOD BECMG BKN005=ESKN (Skavsta)
(7 minuter sedan)
ESKN 180820Z 15006KT 1000 R08/P2000N R26/1300N FG VV002 01/01 Q1016 RWY 26 DAMP 51-100 PCT BA GOOD=ESOE (Örebro)
(7 minuter sedan)
ESOE 180820Z 19007KT 9999 BKN009 06/04 Q1013=ESSD (Borlänge)
(7 minuter sedan)
ESSD 180820Z 18007KT 9999 OVC007 03/03 Q1011=TAF

ESOW (Västerås)
(36 minuter sedan)
ESOW AAB 180751Z 1807/1815 19010KT 9999 SCT005 BKN015 PROB40 1807/1811 BKN008=ESSA (Arlanda)
(177 minuter sedan)
ESSA 180530Z 1806/1906 17006KT 9999 BKN006 PROB40 1806/1809 2000 BR OVC004 PROB40 1809/1813 SCT008 BKN015 BECMG 1813/1815 BKN015=ESKN (Skavsta)
(65 minuter sedan)
ESKN AAA 180722Z 1807/1906 18006KT 0500 FG VV002 BECMG 1807/1809 9999 NSW SCT003 BKN015 PROB40 1809/1812 BKN008 PROB40 1900/1905 BKN008=ESOE (Örebro)
(92 minuter sedan)
ESOE AAA 180655Z 1806/1815 20008KT 9999 OVC015 TEMPO 1806/1809 BKN008 PROB40 1809/1812 BKN008=ESSD (Borlänge)
(92 minuter sedan)
ESSD AAA 180655Z 1807/1815 20006KT 9999 SCT009 OVC015 TEMPO 1807/1815 BKN009=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Västerås är område G2b i Södra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Mild och fuktig luftström från sydväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område Nordvästra delen
11-13UTC: Område Nordvästra delen och Norra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under periodenPROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område G1a,G1b,G2a,G3a,G3b,G3d: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område G1c,G2b,G2c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område G3c: Sikt <1.5km i dimma, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.

09-11UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2b,G3a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område G2c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.

09-13UTC: Område G2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område G3c,G3b,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.

11-13UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2b,G3a: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område G2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.


Molnöversida
05-07UTC: Område G1a,G2c: Molnöversida 4000ft.

05-13UTC: Område G1c,G1b,G3a,G3c,G3b,G3d: Molnöversida 4000ft.
Område G2b,G2a: Molnöversida > FL125.

07-13UTC: Område G1a,G2c: Molnöversida > FL125.


CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Noll grader FL065 - FL080, Minusgrader 2500ft - 3500ft.
09-11UTC: Noll grader FL050 - FL080, Minusgrader 2500ft - 3500ft.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL080, Minusgrader 2500ft - 3500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område G3a: S/3-6 knop.
Område G2b: S/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
Område G3c: SO-S/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område G1b: S/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område G3b: S/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område G1a: S/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
Område G2c: S/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område G1c: S/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område G2a: S/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område G3d: S/2-13 knop, byar upp till 22 knop.

07-09UTC: Område G1b: S/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område G3c: S/3-14 knop, byar upp till 25 knop.
Område G3d: S/3-15 knop, byar upp till 25 knop.
Område G3b: S/3-14 knop, byar upp till 22 knop.
Område G3a: S/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område G1a: S/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
Område G1c: S/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område G2b: S/5-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område G2c: S/6-8 knop, byar upp till 17 knop.
Område G2a: S/3-8 knop, byar upp till 20 knop.

09-11UTC: Område G2b: S-SV/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
Område G3a: S/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
Område G3c: S-SV/2-19 knop, byar upp till 30 knop.
Område G1a: S-SV/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
Område G1b: S/6-24 knop, byar upp till 30 knop.
Område G2c: S-SV/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
Område G3b: S-SV/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
Område G3d: S-SV/5-18 knop, byar upp till 30 knop.
Område G1c: S/7-24 knop, byar upp till 29 knop.
Område G2a: S-SV/2-9 knop, byar upp till 20 knop.

11-13UTC: Område G3c: S-SV/1-16 knop, byar upp till 29 knop.
Område G3a: S-SV/5-12 knop, byar upp till 28 knop.
Område G1b: S-SV/5-25 knop, byar upp till 32 knop.
Område G2c: S-SV/7-12 knop, byar upp till 28 knop.
Område G2a: S-SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område G3d: S-SV/5-17 knop, byar upp till 30 knop.
Område G1c: S-SV/7-23 knop, byar upp till 30 knop.
Område G1a: S-SV/8-25 knop, byar upp till 32 knop.
Område G2b: S-SV/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område G3b: S-SV/2-14 knop, byar upp till 21 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 230/22kt +2.
07-09UTC: 220/26kt +2.
09-11UTC: 220/29kt +3.
11-13UTC: 230/28kt +3.

FL50:
05-07UTC: 240/28kt +3.
07-09UTC: 240/30kt +4.
09-11UTC: 240/32kt +4.
11-13UTC: 240/32kt +3.

FL100:
05-07UTC: 250/32kt -6.
07-09UTC: 250/35kt -6.
09-11UTC: 250/36kt -6.
11-13UTC: 240/37kt -6.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 13 m/s.
Vind på 1500 m ca 15 m/s.
Vind på 3000 m ca 18 m/s.
Zäta Yngve flyger ca 23 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 810 m bakåt i frifall. (1080 m)
Lämplig spot är 23 sekunder eller 532 m efter gropen.
(34 s eller 787 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 6-9 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 13-16 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 09:27
All data kommer från LFV.se