Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 12:15

UTC-tid

2022-11-27 kl. 11:15


Sol och måne

Solen går upp 8:24 och går ner 15:00 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 11 dagar (2022-12-08)

METAR

ESOW (Västerås)
(25 minuter sedan)
ESOW 271050Z AUTO 02003KT 9999 OVC011/// 01/M01 Q1028=ESSA (Arlanda)
(25 minuter sedan)
ESSA 271050Z 01003KT 8000 BKN003 OVC019 01/00 Q1027 BECMG FEW004 BKN018=ESKN (Skavsta)
(25 minuter sedan)
ESKN 271050Z 33005KT 300V010 9999 BKN014 01/00 Q1027=ESOE (Örebro)
(25 minuter sedan)
ESOE 271050Z AUTO 09007KT 7000 BR VV003 00/M00 Q1027=ESSD (Borlänge)
(25 minuter sedan)
ESSD 271050Z AUTO 15003KT 9999 OVC003/// M01/M01 Q1027=TAF

ESOW (Västerås)
ESOWESSA (Arlanda)
(-15 minuter sedan)
ESSA 271130Z 2712/2812 02003KT 9999 FEW004 BKN018 TEMPO 2712/2803 4000 -DZ BR BKN006 PROB40 2803/2812 BKN013=ESKN (Skavsta)
(-15 minuter sedan)
ESKN 271130Z 2712/2812 33005KT 9999 BKN015 TEMPO 2712/2812 BKN009 TEMPO 2808/2812 BKN013=ESOE (Örebro)
ESOEESSD (Borlänge)
ESSD

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Västerås är område se32e i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 270829

GÄLLANDE DEN 27 NOVEMBER 2022 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Sydlig luftström med fuktig luft.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-13UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
09-13UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 270829
GÄLLANDE DEN 27 NOVEMBER 2022 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: Område se32b,se32h,se32i: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL050
Område se32a,se32f: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1500ft - FL090
Område se32c,se32j: måttlig isbildning 3000ft - FL050
Område se32d,se32g,se32e: måttlig isbildning 500ft - FL050


Sikt/Väder/Moln
09-17UTC: Område se32d,se32j,se32i: Sikt >8km i dis, lokalt <1.5km i dimma, duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se32a,se32f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
09-17UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: Molnöversida FL050.
Område se32a,se32f: Molnöversida FL090.


CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Område se32c,se32j: Noll grader 1000ft - 4000ft.
Område se32d: Noll grader SFC - 1000ft.
Område se32g,se32f,se32e: Noll grader SFC - 1500ft.
Område se32b,se32i: Noll grader SFC - 4000ft.
Område se32a: Noll grader 500ft - 1500ft.
Område se32h: Noll grader SFC - 2000ft.


Vind vid marken
09-11UTC: Område se32h: SO/0-5 knop.
Område se32j: Vrb/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32a: NO/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: SO/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32f,se32e: Lugnt.
Område se32d: O-SO/1-6 knop.
Område se32c: NV/0-7 knop.
Område se32b: NV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.

09-13UTC: Område se32g: N/0-4 knop.

11-13UTC: Område se32f: NV-N/1-3 knop.
Område se32j: SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32a: Vrb/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se32d: O-SO/1-5 knop.
Område se32b: NV/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: O-SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32c: V-NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
Område se32e: N/0-4 knop.
Område se32h: O-SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.

13-15UTC: Område se32j: SO/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32i: O-SO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område se32e: NO/0-5 knop.
Område se32d: O-SO/0-6 knop.
Område se32h: O-SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32a: NO-O/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32c: V-NV/0-4 knop.
Område se32b: N/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32f: N/1-4 knop.

13-17UTC: Område se32g: NO/0-4 knop.

15-17UTC: Område se32f: NO/0-5 knop.
Område se32c: V-NV/0-5 knop.
Område se32a: NO-O/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32h: O-SO/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se32d: O/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se32e: NO/0-6 knop.
Område se32j: O-SO/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32i: O-SO/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se32b: Vrb/0-12 knop, byar upp till 16 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
09-11UTC: 130/7kt +0.
11-13UTC: 160/5kt +0.
13-15UTC: 180/6kt +0.
15-17UTC: 160/6kt +0.

FL050:
09-11UTC: 50/5kt -3.
11-13UTC: Vrb/3kt -3.
13-15UTC: 220/3kt -3.
15-17UTC: 230/3kt -3.

FL100:
09-11UTC: 10/6kt -9.
11-13UTC: 30/5kt -9.
13-15UTC: 40/4kt -9.
15-17UTC: Vrb/4kt -9.

Lägsta QNH
09-11UTC: I hela området: 1025 hPa
11-13UTC: I hela området: 1024 hPa
13-17UTC: I hela området: 1023 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0-2 m/s.
Vind på 600 m ca 3 m/s.
Vind på 1500 m ca 2 m/s.
Vind på 3000 m ca 3 m/s.
Zäta Yngve flyger ca 39 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 116 m bakåt i frifall. (154 m)
Lämplig spot är 4 sekunder eller 154 m innan gropen.
(-3s eller -116 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-6 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 8-10 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 12:15
All data kommer från LFV.se