Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 06:20

UTC-tid

2021-01-17 kl. 05:20


Sol och måne

Solen går upp 8:35 och går ner 15:34 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 11 dagar (2021-01-28)

METAR

ESOW (Västerås)
(30 minuter sedan)
ESOW 170450Z AUTO VRB03KT 9999 FEW005/// OVC030/// M03/M04 Q1019=ESSA (Arlanda)
(30 minuter sedan)
ESSA 170450Z 18005KT 9999 OVC017 M04/M05 Q1018 RWY 01R DRY SNOW 0-10 PCT 1 MM FCT 0.61 RWY 08 DRY SNOW 51-100 PCT 1 MM FCT 0.34 NOSIG=ESKN (Skavsta)
(30 minuter sedan)
ESKN 170450Z 26004KT 9999 BKN004 M04/M04 Q1019 RWY 26 FROZEN RUTS OR RIDGES 0-10 PCT 1 MM BA GOOD=ESOE (Örebro)
(30 minuter sedan)
ESOE 170450Z AUTO 00000KT 4500 BR VV003 M03/// Q1019=ESSD (Borlänge)
(30 minuter sedan)
ESSD 170450Z AUTO 00000KT 9999 OVC033/// M06/M07 Q1017=TAF

ESOW (Västerås)
ESOWESSA (Arlanda)
(-10 minuter sedan)
ESSA 170530Z 1706/1806 18004KT 9999 BKN018 PROB40 1706/1715 2500 SG BKN007=ESKN (Skavsta)
(-10 minuter sedan)
ESKN 170530Z 1706/1806 VRB02KT 9999 BKN004 BECMG 1706/1707 BKN007 PROB40 1707/1712 FEW010 BECMG 1712/1714 BKN020 PROB40 1714/1722 BKN014=ESOE (Örebro)
ESOEESSD (Borlänge)
ESSD

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Västerås är område se32e i Delområde 4)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 170439

GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2021 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-07UTC: I hela området
07-13UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 170439
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2021 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se32h: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft

05-09UTC: Område se32d,se32e: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 2000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft
Område se32b,se32a,se32j: måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se32g,se32f,se32i: måttlig isbildning 1000ft - FL080

05-13UTC: Område se32c: måttlig isbildning 3000ft - FL060

07-09UTC: Område se32h: måttlig isbildning 1000ft - FL080

09-11UTC: Område se32h,se32g,se32f,se32j,se32i: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se32d: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft
Område se32e: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 3000ft - FL060, måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - 2000ft

09-13UTC: Område se32b,se32a: måttlig isbildning 3000ft - FL060

11-13UTC: Område se32f: måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL060
Område se32d: måttlig isbildning 1000ft - FL060


Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se32j: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32h: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, underkylt duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32b: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.

05-09UTC: Område se32c: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.

05-11UTC: Område se32d,se32e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, underkylt duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se32i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

05-13UTC: Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
Område se32a,se32g: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

07-11UTC: Område se32j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

07-13UTC: Område se32h: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32b: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

09-13UTC: Område se32c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

11-13UTC: Område se32d,se32e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.


Molnöversida
05-09UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Molnöversida FL080.

05-13UTC: Område se32c: Molnöversida FL060.

09-11UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Molnöversida FL070.

09-13UTC: Område se32b,se32a: Molnöversida FL060.

11-13UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Molnöversida FL060.


CB/TCU Moln
05-07UTC: Område se32b,se32j: TCU

05-09UTC: Område se32c: TCU

05-13UTC: Område se32d,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden

07-13UTC: Område se32b,se32j: Väntas inte förekomma under perioden

09-13UTC: Område se32c: Väntas inte förekomma under perioden


Nollgradersisoterm
05-13UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se32c: SV/1-6 knop.
Område se32d,se32e: S-SV/0-4 knop.
Område se32h: S/0-4 knop.
Område se32a: V-NV/0-7 knop.
Område se32i: SO-S/0-6 knop.
Område se32b: V/0-9 knop, byar upp till 13 knop.

05-09UTC: Område se32j: S/0-6 knop.
Område se32g,se32f: Lugnt.

07-09UTC: Område se32e: SV-V/0-5 knop.
Område se32i: S-SV/0-6 knop.
Område se32d: SV/0-5 knop.
Område se32a: V-NV/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32h: S-SV/0-7 knop.
Område se32c: SV-V/1-7 knop.

07-11UTC: Område se32b: V/0-11 knop, byar upp till 15 knop.

09-11UTC: Område se32f: SV-V/0-5 knop.
Område se32i: SV/1-5 knop.
Område se32e: SV-V/1-6 knop.
Område se32h: SV/0-5 knop.
Område se32g: SV-V/0-4 knop.
Område se32j: S-SV/0-7 knop.
Område se32a: V-NV/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område se32d: SV/0-4 knop.
Område se32c: V/1-10 knop, byar upp till 14 knop.

11-13UTC: Område se32e: SV-V/2-7 knop.
Område se32h: S-SV/1-5 knop.
Område se32b: V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32d: S-SV/0-4 knop.
Område se32f: SV-V/1-6 knop.
Område se32c: SV-V/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område se32g: Lugnt.
Område se32a: V-NV/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32j: S-SV/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se32i: S-SV/0-5 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 220/4kt -6.
07-09UTC: 240/5kt -6.
09-13UTC: 260/7kt -6.

FL50:
05-07UTC: 340/2kt -10.
07-09UTC: 250/3kt -10.
09-11UTC: 260/5kt -11.
11-13UTC: 270/6kt -11.

FL100:
05-07UTC: 20/6kt -13.
07-09UTC: 360/6kt -13.
09-11UTC: 350/6kt -13.
11-13UTC: 330/8kt -13.

Lägsta QNH
1016 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0-2 m/s.
Vind på 600 m ca 2 m/s.
Vind på 1500 m ca 1 m/s.
Vind på 3000 m ca 3 m/s.
Zäta Yngve flyger ca 38 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 139 m bakåt i frifall. (185 m)
Lämplig spot är 4 sekunder eller 152 m innan gropen.
(-2s eller -76 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-6 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 8-10 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 06:20
All data kommer från LFV.se