Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 10:05

UTC-tid

2019-02-18 kl. 09:05


Sol och måne

Solen går upp 7:15 och går ner 17:00 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

METAR

ESMQ (Kalmar)
(15 minuter sedan)
ESMQ 180850Z 17009KT 0200 R16/0500N R34/0400N FG VV002 02/02 Q1019=ESMX (Växjö)
(15 minuter sedan)
ESMX 180850Z 17009KT 4300 BR OVC003 05/05 Q1017=ESMK (Ronneby)
(15 minuter sedan)
ESMK 180850Z 14005KT 1700 BR VV002 04/04 Q1018=ESSV (Visby)
(15 minuter sedan)
ESSV 180850Z 18012KT CAVOK 05/03 Q1019 RWY 21 WET OR WATER PATCHES 51-100 PCT FCT 0.66=


TAF

ESMQ (Kalmar)
(35 minuter sedan)
ESMQ 180830Z 1809/1818 18008KT 0200 FG VV002 PROB40 1809/1813 3000 BR BECMG 1813/1815 9999 NSW BKN006 PROB40 1813/1815 SCT006=ESMX (Växjö)
(35 minuter sedan)
ESMX 180830Z 1809/1818 18008KT 3000 OVC002 BECMG 1809/1811 9999 BKN006 BECMG 1812/1814 SCT006 BECMG 1817/1818 3000 BR BKN010=ESMK (Ronneby)
(61 minuter sedan)
ESMK 180804Z 1809/1818 11005KT 0200 FG VV001 BECMG 1809/1811 3000 BR BKN006 BECMG 1811/1813 8000 NSW SCT006=ESSV (Visby)
(35 minuter sedan)
ESSV 180830Z 1809/1818 18010KT 9999 SCT004 BKN018 PROB40 1809/1818 0300 FG VV002=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borglanda är område K1a i Sydöstra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Mild och fuktig luftström från sydväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-13UTC: Hela området utom Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under periodenPROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område K3c,K1b,K2b,K2a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område K3d,K1a,K1c,K1d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område K3a,K3b,K2d,K2c: Sikt <1.5km i dimma, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.

09-11UTC: Område K3a,K3c,K3b,K3d,K1c,K1b,K1d,K2d,K2c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område K1a,K2b,K2a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.

11-13UTC: Område K1a,K2b,K2a,K2c: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område K3a,K3c,K3b,K3d,K1c,K1b,K1d,K2d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.


Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida 4000ft.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Noll grader FL075 - FL080.
09-13UTC: Noll grader FL070 - FL080.

Vind vid marken
05-07UTC: Område K2a: S-SV/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
Område K2c: S/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
Område K3c: SO-S/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område K1a,K1c: S/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område K2d: S/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område K3b: S/3-4 knop.
Område K1b: S/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område K2b: S/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
Område K1d: S/8-13 knop.
Område K3d: SO-S/12-15 knop.
Område K3a: SO-S/3-5 knop.

07-09UTC: Område K3d: SO-S/11-16 knop.
Område K1b: S/3-16 knop, byar upp till 19 knop.
Område K2a: S-SV/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
Område K3c: S/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område K2b: S-SV/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
Område K3a: SO-S/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område K1d: S/13-16 knop.
Område K2d: S/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område K3b: S/4-6 knop.
Område K1a: S/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
Område K1c: S/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område K2c: S/5-11 knop, byar upp till 18 knop.

09-11UTC: Område K3d: S/13-18 knop.
Område K1c: S/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
Område K1d: S/16-18 knop.
Område K2b: S-SV/6-9 knop, byar upp till 21 knop.
Område K3c: S/4-18 knop, byar upp till 22 knop.
Område K3b: S/5-7 knop, byar upp till 17 knop.
Område K2d: S/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område K1a: S/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
Område K3a: S/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
Område K1b: S/5-18 knop, byar upp till 23 knop.

09-13UTC: Område K2a: S-SV/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
Område K2c: S/5-10 knop, byar upp till 18 knop.

11-13UTC: Område K3a: S/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område K2d: S-SV/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område K3d: S/9-17 knop, byar upp till 22 knop.
Område K3b: S-SV/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
Område K1a: S-SV/5-22 knop, byar upp till 27 knop.
Område K1d: S/16-20 knop.
Område K1c: S-SV/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
Område K3c: S-SV/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
Område K1b: S-SV/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
Område K2b: S-SV/6-8 knop, byar upp till 20 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 220/19kt +4.
07-09UTC: 210/21kt +5.
09-11UTC: 210/24kt +5.
11-13UTC: 220/25kt +6.

FL50:
05-07UTC: 240/20kt +5.
07-09UTC: 230/22kt +5.
09-11UTC: 230/24kt +5.
11-13UTC: 240/25kt +5.

FL100:
05-07UTC: 240/19kt -6.
07-09UTC: 230/22kt -6.
09-11UTC: 240/23kt -6.
11-13UTC: 240/24kt -6.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 12 m/s.
Vind på 1500 m ca 12 m/s.
Vind på 3000 m ca 12 m/s.
Filip Helge flyger ca 29 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 532 m bakåt i frifall. (710 m)
Lämplig spot är 8 sekunder eller 235 m efter gropen.
(14 s eller 411 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 5-7 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 10-12 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 10:05
All data kommer från LFV.se