Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 21:15

UTC-tid

2023-02-06 kl. 20:15


Sol och måne

Solen går upp 7:42 och går ner 16:33 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 29 dagar (2023-03-07)

METAR

ESMQ (Kalmar)
(25 minuter sedan)
ESMQ 061950Z AUTO 27004KT 9999 NCD M01/M04 Q1039=ESMX (Växjö)
(25 minuter sedan)
ESMX 061950Z VRB02KT 9000 MIFG NSC M04/M04 Q1039=ESMK (Ronneby)
(25 minuter sedan)
ESMK 061950Z AUTO VRB02KT 9999 NCD M04/M04 Q1040=ESSV (Visby)
(25 minuter sedan)
ESSV 061950Z AUTO 24004KT 9999 NCD M03/M04 Q1037=


TAF

ESMQ (Kalmar)
(165 minuter sedan)
ESMQ 061730Z 0618/0620 28004KT CAVOK=ESMX (Växjö)
(-15 minuter sedan)
ESMX 062030Z 0621/0702 VRB03KT 6000 MIFG NSC BECMG 0621/0623 0500 FZFG VV002 PROB40 0623/0702 4000 BR BKN005=ESMK (Ronneby)
(371 minuter sedan)
ESMK 061404Z 0615/0619 31005KT 8000 FEW005 TEMPO 0615/0617 4000 BR BKN005 BECMG 0617/0619 0300 FZFG VV001=ESSV (Visby)
(165 minuter sedan)
ESSV 061730Z 0618/0621 30006KT CAVOK=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borglanda är område se22a i Delområde 2)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 061249

GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 061249
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se22e,se22i,se22g: Väntas inte förekomma under perioden

13-17UTC: Område se22k: Väntas inte förekomma under perioden

13-19UTC: Område se22h: Väntas inte förekomma under perioden

13-21UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f,se22l,se22j: Väntas inte förekomma under perioden

15-21UTC: Område se22e,se22i,se22g: måttlig isbildning SFC - 2000ft

17-21UTC: Område se22k: måttlig isbildning SFC - 2000ft

19-21UTC: Område se22h: måttlig isbildning SFC - 2000ft


Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se22d,se22c,se22k: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se22l: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se22e,se22i,se22g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

13-19UTC: Område se22h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

13-21UTC: Område se22a,se22b,se22f,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-17UTC: Område se22k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

15-19UTC: Område se22g: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

15-21UTC: Område se22e,se22i: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

17-21UTC: Område se22k: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.

19-21UTC: Område se22g: Sikt 5km - 8km i dis, lokalt <1.5km i underkyld dimma. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se22h: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
13-15UTC: Område se22e,se22i,se22g: Ingen prognos
Område se22d,se22c,se22l,se22k: Molnöversida 2000ft.

13-19UTC: Område se22h: Ingen prognos

13-21UTC: Område se22a,se22b,se22f,se22j: Ingen prognos

15-17UTC: Område se22k: Ingen prognos

15-21UTC: Område se22d,se22c,se22l: Ingen prognos
Område se22e,se22i,se22g: Molnöversida 2000ft.

17-21UTC: Område se22k: Molnöversida 2000ft.

19-21UTC: Område se22h: Molnöversida 2000ft.


CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Område se22a,se22b,se22h,se22f,se22k,se22j: Noll grader 2000ft - 3000ft, Minusgrader 500ft - 1500ft.
Område se22e,se22g: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft, 500ft - 1500ft.

13-21UTC: Område se22d,se22c,se22l: Noll grader 2000ft - 3000ft, Minusgrader 500ft - 1500ft.
Område se22i: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft, 500ft - 1500ft.

15-21UTC: Område se22a: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
Område se22b,se22k: Noll grader 2000ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft, 500ft - 1500ft.
Område se22e,se22h,se22g,se22f,se22j: Noll grader 2500ft - 4500ft, Minusgrader SFC - 1000ft.


Vind vid marken
13-15UTC: Område se22c: NV/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22e: SV-V/1-4 knop.
Område se22l: NV/4-7 knop.
Område se22d: NV/5-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22j: NV/2-3 knop.
Område se22a: V-NV/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22f: V-NV/1-3 knop.
Område se22h: V-NV/1-4 knop.
Område se22k: NV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22b: V-NV/1-6 knop.

13-19UTC: Område se22i,se22g: Lugnt.

15-17UTC: Område se22k: NV/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22j: NV/1-2 knop.
Område se22l: V-NV/5-8 knop.
Område se22d: NV/5-11 knop.
Område se22c: NV/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22a: V/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22f: Lugnt.
Område se22e: SV/0-4 knop.

15-19UTC: Område se22b: V-NV/1-7 knop.
Område se22h: Lugnt.

17-19UTC: Område se22e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22d: V-NV/5-9 knop.
Område se22a: V/0-8 knop.
Område se22c: V-NV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22l: V/5-9 knop.
Område se22k: V/0-12 knop, byar upp till 15 knop.

17-21UTC: Område se22f: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22j: Lugnt.

19-21UTC: Område se22a: V/1-8 knop.
Område se22d: V/4-9 knop.
Område se22e: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22h: V/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22b: SV-V/1-8 knop.
Område se22k: V/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22i: V-NV/0-4 knop.
Område se22g: V/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22c: V/1-9 knop.
Område se22l: V/7-11 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 350/8kt +0.
15-17UTC: 330/6kt +0.
17-19UTC: 290/7kt +0.
19-21UTC: 280/9kt +0.

FL050:
13-15UTC: 360/9kt -4.
15-17UTC: 350/9kt -4.
17-19UTC: 340/10kt -3.
19-21UTC: 340/9kt -3.

FL100:
13-15UTC: 10/20kt -13.
15-17UTC: 30/20kt -10.
17-19UTC: 30/18kt -9.
19-21UTC: 20/15kt -8.

Lägsta QNH
13-21UTC: I hela området: 1036 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.