Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 22:33

UTC-tid

2021-04-20 kl. 20:33


Sol och måne

Solen går upp 5:31 och går ner 21:13 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 7 dagar (2021-04-27)

METAR

ESMQ (Kalmar)
(13 minuter sedan)
ESMQ 202020Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 02/00 Q1014=ESMX (Växjö)
(43 minuter sedan)
ESMX 201950Z AUTO 16008KT 9999 NCD 11/02 Q1013=ESMK (Ronneby)
(13 minuter sedan)
ESMK 202020Z AUTO 28002KT 9999 NCD 04/01 Q1014=ESSV (Visby)
(13 minuter sedan)
ESSV 202020Z AUTO 00000KT 9999 NCD 01/M03 Q1013=


TAF

ESMQ (Kalmar)
(363 minuter sedan)
ESMQ 201430Z 2015/2018 04012KT CAVOK=ESMX (Växjö)
ESMXESMK (Ronneby)
ESMKESSV (Visby)
(183 minuter sedan)
ESSV 201730Z 2018/2020 05009KT CAVOK=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borglanda är område se22a i Delområde 2)

Prognos är inte uppdaterad

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201108

GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett högtryck täcker Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 201108
GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: Område se22a,se22f: Molnöversida FL080.

12-18UTC: Område se22b,se22j: Molnöversida FL080.

12-20UTC: Område se22e,se22d,se22c,se22l: Ingen prognos
Område se22i,se22h,se22g,se22k: Molnöversida FL080.

16-20UTC: Område se22a,se22f: Ingen prognos

18-20UTC: Område se22b,se22j: Ingen prognos


CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4500ft - FL060.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22a: N-NO/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se22b: NO/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
Område se22c: N-NO/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22l: NO/7-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22j: O/2-5 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22h: NO/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22d: N-NO/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22g: NO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22k: NO-O/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
Område se22i: O/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22e: NO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22f: NO/2-6 knop, byar upp till 16 knop.

14-16UTC: Område se22i: S/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22f: NO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22l: NO/6-12 knop.
Område se22g: N/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22a: N-NO/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22k: NO-O/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22j: O/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22e: NO/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22b: NO/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22d: N-NO/6-12 knop.
Område se22c: N-NO/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22h: N-NO/0-5 knop, byar upp till 15 knop.

16-18UTC: Område se22a: N-NO/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22f: NO-O/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22d: N-NO/4-11 knop.
Område se22b: NO/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22g: NV-N/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22e: NO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22c: N-NO/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22l: N-NO/5-11 knop.
Område se22h: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22j: SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22k: O/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22i: S-SV/0-6 knop, byar upp till 17 knop.

18-20UTC: Område se22k: O/0-10 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22b: N-NO/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22h: O-SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22d: N-NO/3-8 knop.
Område se22a: N/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22c: N/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22i,se22f,se22j: Lugnt.
Område se22g: NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22e: O/0-4 knop.
Område se22l: NO-O/1-8 knop, byar upp till 12 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 70/6kt +8.
14-16UTC: 40/5kt +8.
16-18UTC: 20/6kt +8.
18-20UTC: 20/5kt +7.

FL50:
12-14UTC: 30/3kt +0.
14-16UTC: 360/5kt +0.
16-18UTC: 350/7kt +0.
18-20UTC: 340/8kt +0.

FL100:
12-14UTC: 20/8kt -9.
14-16UTC: 30/9kt -9.
16-18UTC: 20/8kt -9.
18-20UTC: 10/6kt -9.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Preliminär prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201416
GÄLLANDE DEN 21 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En kallfront passerar sakta österut över södra Sverige. Ett lågtrycksområde berör Svealand.


Delområde se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22e,se22i,se22h: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se22f,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se22g: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

04-16UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

08-12UTC: Område se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt 1.5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se22e,se22i,se22g: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.

12-16UTC: Område se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, snöhagel. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
Område se22e,se22i,se22h,se22f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, snöhagel. Molnbas 1500ft - >2000ft.


CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f: Väntas inte förekomma under perioden

04-16UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden

12-16UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f: ISOL CB


Vind vid marken
04-08UTC: Område se22b: SV/1-6 knop.
Område se22f: SV-V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22l: SV-V/3-9 knop.
Område se22c: SV/1-7 knop.
Område se22k: SV-V/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22j: SV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22a: SV/0-8 knop.
Område se22i: V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22e: SV/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22h: SV/0-4 knop.
Område se22g: V/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22d: V/3-7 knop.

08-12UTC: Område se22b: SV-V/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
Område se22j: V/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
Område se22c: S-SV/4-16 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22g: V/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
Område se22f: V/7-10 knop, byar upp till 25 knop.
Område se22h: V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
Område se22l: SV-V/5-15 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22k: V/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
Område se22d: SV/6-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22i: V/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
Område se22a: SV/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
Område se22e: SV-V/5-10 knop, byar upp till 24 knop.

12-16UTC: Område se22a: V/8-16 knop, byar upp till 27 knop.
Område se22c: SV-V/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
Område se22e: V/9-15 knop, byar upp till 29 knop.
Område se22d: SV-V/14-22 knop, byar upp till 27 knop.
Område se22k: SV-V/8-22 knop, byar upp till 33 knop.
Område se22j: V/8-13 knop, byar upp till 29 knop.
Område se22f: V/8-12 knop, byar upp till 27 knop.
Område se22b: V/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
Område se22g: V/9-19 knop, byar upp till 30 knop.
Område se22l: V/11-23 knop, byar upp till 28 knop.
Område se22i: V/10-16 knop, byar upp till 31 knop.
Område se22h: V/9-19 knop, byar upp till 32 knop.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 0 m/s.
Vind på 1500 m ca 0 m/s.
Vind på 3000 m ca 0 m/s.
Filip Helge flyger ca 41 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 0 m bakåt i frifall. (0 m)
Lämplig spot är 7 sekunder eller 288 m innan gropen.
(-7s eller -288 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-5 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 7-9 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 22:33
All data kommer från LFV.se