Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 20:06

UTC-tid

2020-09-20 kl. 18:06


Sol och måne

Solen går upp 6:45 och går ner 19:47 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 11 dagar (2020-10-01)

METAR

ESMQ (Kalmar)
(16 minuter sedan)
ESMQ 201750Z AUTO 00000KT 9999 SCT029/// 11/10 Q1020=ESMX (Växjö)
(16 minuter sedan)
ESMX 201750Z AUTO 26005KT 9999 OVC010/// 13/11 Q1021=ESMK (Ronneby)
(16 minuter sedan)
ESMK 201750Z AUTO 34004KT 9999 BKN009/// 13/12 Q1021=ESSV (Visby)
(16 minuter sedan)
ESSV 201750Z AUTO 21010KT 9999 NCD 12/11 Q1019=


TAF

ESMQ (Kalmar)
(111 minuter sedan)
ESMQ AMD 201615Z 2016/2018 17005KT 9999 FEW025=ESMX (Växjö)
(336 minuter sedan)
ESMX 201230Z 2013/2015 25006KT 9999 BKN012 BECMG 2013/2015 BKN015=ESMK (Ronneby)
ESMKESSV (Visby)
(36 minuter sedan)
ESSV 201730Z 2018/2022 22008KT 9999 FEW020=

Kodnycklar till TAF och METAR


LHP

(Borglanda är område se22a i Delområde 2)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201141

GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En västlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: I hela området
14-20UTC: Hela området utom se22


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se22a,se22c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.

12-16UTC: Område se22b: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

12-18UTC: Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

12-20UTC: Område se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

14-16UTC: Område se22i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se22e,se22c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
Område se22a,se22h,se22f,se22j: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

14-20UTC: Område se22g,se22k: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

16-20UTC: Område se22a,se22h,se22f: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
Område se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
Område se22e,se22c,se22b: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område se22i: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.

18-20UTC: Område se22d: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.


Molnöversida
12-14UTC: I hela området: Molnöversida 2500ft.
14-20UTC: I hela området: Molnöversida 3000ft.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
14-20UTC: Noll grader FL100 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22d: S-SV/4-11 knop.
Område se22g: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22l: S-SV/2-7 knop.
Område se22i: SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22b: S-SV/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
Område se22h: SV-V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22c: S-SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22a: S-SV/2-14 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22f: SV-V/4-6 knop, byar upp till 15 knop.

12-16UTC: Område se22k: SV/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22j: SV/4-6 knop, byar upp till 17 knop.

14-16UTC: Område se22d: S-SV/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22c: S-SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
Område se22l: SV/0-6 knop.
Område se22a: SV/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22e: V/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22f: V/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22b: SV/0-19 knop, byar upp till 25 knop.
Område se22h: SV-V/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22g: V-NV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22i: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.

16-18UTC: Område se22l: S/3-6 knop.
Område se22j: SV/2-4 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22c: SV/2-17 knop, byar upp till 20 knop.
Område se22a: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22d: SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se22f: V/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22k: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22h: V/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22g: V-NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22e: V/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22b: SV/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
Område se22i: SV-V/1-5 knop, byar upp till 14 knop.

18-20UTC: Område se22l: S-SV/2-7 knop.
Område se22e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22f: V/2-5 knop.
Område se22g: V/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22b: SV-V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22h: V/1-6 knop.
Område se22i: Lugnt.
Område se22j: SV/1-4 knop.
Område se22a: V/2-10 knop.
Område se22c: SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
Område se22k: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
Område se22d: SV/4-16 knop, byar upp till 20 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/10kt +12.
14-16UTC: 260/10kt +12.
16-18UTC: 270/11kt +12.
18-20UTC: 280/11kt +12.

FL50:
12-14UTC: 270/12kt +8.
14-16UTC: 280/11kt +9.
16-18UTC: 290/10kt +9.
18-20UTC: 280/9kt +9.

FL100:
12-14UTC: 290/15kt +1.
14-16UTC: 300/15kt +2.
16-18UTC: 310/14kt +2.
18-20UTC: 310/13kt +2.

Lägsta QNH
1018 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Preliminär prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201353
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En västlig luftström råder över södra Sverige.


Delområde se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
Område se22l: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se22a,se22c,se22b,se22k: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se22d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

08-12UTC: Område se22l: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se22a,se22c,se22b,se22k: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
Område se22d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

12-16UTC: Område se22d,se22h,se22k,se22j: Sikt >8km, lokalt >8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
Område se22a: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
Område se22e,se22i,se22g: Sikt >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
Område se22c,se22b,se22f,se22l: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.


CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22d: SV-V/5-12 knop.
Område se22b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
Område se22e: SV-V/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22j: V/2-4 knop.
Område se22a: SV-V/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22c: SV/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22i: V-NV/0-4 knop.
Område se22g: V/1-7 knop.
Område se22f: V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22h: V/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22k: V/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
Område se22l: SV-V/1-7 knop.

08-12UTC: Område se22g: SV-V/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område se22j: V/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
Område se22k: V/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se22i: SV-V/2-5 knop.
Område se22d,se22c: SV-V/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22f: SV-V/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22h: SV-V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22e: SV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22a,se22b: SV-V/4-13 knop, byar upp till 17 knop.

08-16UTC: Område se22l: SV-V/1-9 knop, byar upp till 12 knop.

12-16UTC: Område se22i: SV-V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
Område se22g: SV-V/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22k: SV/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
Område se22a: SV/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
Område se22h: SV-V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
Område se22e: SV-V/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
Område se22b: SV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
Område se22j: SV/5-7 knop, byar upp till 18 knop.
Område se22d,se22c: SV/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
Område se22f: SV-V/6-9 knop, byar upp till 19 knop.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 1-5 m/s.
Vind på 600 m ca 6 m/s.
Vind på 1500 m ca 5 m/s.
Vind på 3000 m ca 7 m/s.
Filip Helge flyger ca 34 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 301 m bakåt i frifall. (401 m)
Lämplig spot är 1 sekunder eller 34 m efter gropen.
(3 s eller 103 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-6 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 9-11 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 20:06
All data kommer från LFV.se