Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 09:28

UTC-tid

2019-02-18 kl. 08:28


Sol och måne

Solen går upp 7:25 och går ner 16:47 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir imorgon!

ESSK lokalt väder

Vindriktning: 185°
Medelriktning: mellan 180° och 225°
Medelvind: 7.8 m/s
Byvind: 10.2 m/s
Temperatur: 3.5°cLHP

(Rörberg är område F2c i Norra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Mild och fuktig luftström från sydväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område Nordvästra delen
11-13UTC: Område Nordvästra delen och Norra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under periodenPROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 180453
GÄLLANDE DEN 18 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-11UTC: Område F2a,F2b: Väntas inte förekomma under perioden

05-13UTC: Område F1b,F1a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden

11-13UTC: Område F2a,F2b: måttlig isbildning 3000ft - FL070


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område F2a,F2b: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område F1b,F1a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.

09-11UTC: Område F1b,F1a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.

09-13UTC: Område F2a,F2b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.

11-13UTC: Område F1b,F1a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.


Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Noll grader FL065 - FL075, Minusgrader 2500ft - 3500ft.
09-11UTC: Noll grader FL060 - FL070, Minusgrader 2500ft - 3500ft.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL070, Minusgrader 2500ft - 3500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område F1a: S-SV/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
Område F1b: S-SV/5-19 knop, byar upp till 23 knop.
Område F2a: S-SV/3-13 knop, byar upp till 29 knop.
Område F2c: S-SV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
Område F2d: S/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
Område F2b: S-SV/2-9 knop, byar upp till 20 knop.

07-09UTC: Område F1a: S-SV/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
Område F2a: S-SV/2-14 knop, byar upp till 29 knop.
Område F2c: S-SV/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
Område F1b: S-SV/6-22 knop, byar upp till 27 knop.
Område F2d: S-SV/6-10 knop, byar upp till 19 knop.

07-11UTC: Område F2b: S-SV/3-10 knop, byar upp till 22 knop.

09-11UTC: Område F1b: S-SV/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
Område F1a: S-SV/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
Område F2a: S-SV/3-12 knop, byar upp till 27 knop.
Område F2d: S-SV/7-11 knop, byar upp till 22 knop.
Område F2c: S-SV/6-11 knop, byar upp till 23 knop.

11-13UTC: Område F2a: S-SV/3-13 knop, byar upp till 26 knop.
Område F1a: S-SV/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
Område F2b: SV/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
Område F2c: S-SV/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
Område F1b: S-SV/8-24 knop, byar upp till 29 knop.
Område F2d: S-SV/7-12 knop, byar upp till 25 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-09UTC: 230/29kt +1.
09-11UTC: 220/31kt +0.
11-13UTC: 230/31kt +0.

FL50:
05-07UTC: 250/35kt +1.
07-09UTC: 250/38kt +2.
09-11UTC: 250/38kt +3.
11-13UTC: 240/38kt +2.

FL100:
05-09UTC: 260/37kt -7.
09-11UTC: 250/38kt -7.
11-13UTC: 250/43kt -7.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0 m/s.
Vind på 600 m ca 15 m/s.
Vind på 1500 m ca 20 m/s.
Vind på 3000 m ca 19 m/s.
Planet flyger ca 24 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 857 m bakåt i frifall. (1142 m)
Lämplig spot är 24 sekunder eller 580 m efter gropen.
(35 s eller 846 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 6-9 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 12-15 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 09:28
All data kommer från LFV.se
och från ESSK inofficiella vädersida