Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 13:26

UTC-tid

2022-11-27 kl. 12:26


Sol och måne

Solen går upp 8:30 och går ner 14:50 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 11 dagar (2022-12-08)

ESSK lokalt väder

Vindriktning: 000°
Medelriktning: mellan 0° och 0°
Medelvind: 0 m/s
Byvind: 0 m/s
Temperatur: 0.0°cLHP

(Rörberg är område se34c i Delområde 1)

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 270829

GÄLLANDE DEN 27 NOVEMBER 2022 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Sydlig luftström med fuktig luft.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-13UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
09-13UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden


Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 270829
GÄLLANDE DEN 27 NOVEMBER 2022 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: Område se34f,se34e: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1500ft - FL090
Område se34b,se34a: måttlig isbildning 1500ft - FL090
Område se34d: måttlig isbildning 500ft - FL050
Område se34c: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1500ft - FL090, måttlig till svår isbildning SFC - FL050


Sikt/Väder/Moln
09-17UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
Område se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn, underkylt duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
Område se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.


Molnöversida
09-17UTC: Område se34d: Molnöversida FL050.
Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Molnöversida FL090.


CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Område se34b,se34a,se34f: Noll grader SFC - 1500ft.
Område se34e,se34d,se34c: Noll grader SFC - 1000ft.


Vind vid marken
09-11UTC: Område se34c: S-SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
Område se34b: O/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
Område se34d: SO/0-4 knop.
Område se34a: Vrb/0-10 knop, byar upp till 13 knop.

09-15UTC: Område se34f: Lugnt.

09-17UTC: Område se34e: Lugnt.

11-13UTC: Område se34a: Vrb/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se34d: Lugnt.
Område se34b: O-SO/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34c: S/0-5 knop.

13-15UTC: Område se34b: O-SO/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
Område se34a: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
Område se34d,se34c: SO/0-4 knop.

15-17UTC: Område se34d: O-SO/1-4 knop.
Område se34a: S/0-6 knop.
Område se34f: N-NO/0-4 knop.
Område se34b: O-SO/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
Område se34c: SO-S/0-5 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
09-11UTC: 120/8kt -2.
11-17UTC: 150/8kt -2.

FL050:
09-11UTC: 80/6kt -2.
11-13UTC: 110/5kt -3.
13-15UTC: 140/4kt -3.
15-17UTC: 150/4kt -3.

FL100:
09-11UTC: 80/4kt -9.
11-13UTC: 100/5kt -9.
13-15UTC: 120/5kt -9.
15-17UTC: 130/5kt -9.

Lägsta QNH
09-15UTC: I hela området: 1024 hPa
15-17UTC: I hela området: 1023 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.
Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0-3 m/s.
Vind på 600 m ca 4 m/s.
Vind på 1500 m ca 3 m/s.
Vind på 3000 m ca 3 m/s.
Planet flyger ca 41 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 116 m bakåt i frifall. (154 m)
Lämplig spot är 4 sekunder eller 163 m innan gropen.
(-3s eller -122 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 4-5 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 7-9 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 13:26
All data kommer från LFV.se
och från ESSK inofficiella vädersida