Du har inga inställningar för hoppväder.nu

Hoppväder.nu

Senast uppdaterat 19:27

UTC-tid

2019-08-18 kl. 17:27


Sol och måne

Solen går upp 5:17 och går ner 21:34 (beräknade cirkatider)
Nästa fullmåne blir om 27 dagar (2019-09-14)

ESSK lokalt väder

Vindriktning: 151°
Medelriktning: mellan 135° och 180°
Medelvind: 1.4 m/s
Byvind: 2 m/s
Temperatur: 14.9°cLHP

(Rörberg är område F2c i Norra delen)

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 181152
GÄLLANDE DEN 18 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En labil, sydlig luftström råder över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Område Norra delen och Södra delen
16-18UTC: Hela området utom Sydöstra delen
18-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Hela området utom Norra delen
14-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under periodenPROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 181152
GÄLLANDE DEN 18 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område F2a,F2c,F2b,F2d: Väntas inte förekomma under perioden

12-16UTC: Område F1b: Väntas inte förekomma under perioden

12-18UTC: Område F1a: Väntas inte förekomma under perioden

14-18UTC: Område F2a,F2c,F2b,F2d: måttlig isbildning FL090 - > FL125

16-18UTC: Område F1b: måttlig isbildning FL090 - > FL125

18-20UTC: I hela området: måttlig isbildning FL080 - > FL125

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område F1b,F2a,F2b,F2d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
Område F1a,F2c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.

14-16UTC: Område F2b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område F2c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

14-20UTC: Område F1b,F2a,F2d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område F1a: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

16-18UTC: Område F2c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område F2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.

18-20UTC: Område F2b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
Område F2c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.


Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område F1b: ISOL CB, ISOL EMBD CB
Område F2a,F2b: TCU, ISOL EMBD CB
Område F1a,F2c,F2d: ISOL EMBD CB

14-16UTC: Område F1b: ISOL CB, OCNL EMBD CB
Område F2b: TCU, OCNL EMBD CB
Område F2c,F2d: OCNL EMBD CB

14-18UTC: Område F2a: TCU, OCNL EMBD CB
Område F1a: OCNL EMBD CB

16-18UTC: Område F2c,F2d: TCU, OCNL EMBD CB
Område F2b: TCU
Område F1b: OCNL EMBD CB

18-20UTC: I hela området: ISOL EMBD CB

Nollgradersisoterm
12-18UTC: Noll grader FL090 - FL110.
18-20UTC: Noll grader FL075 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F2c: S-SV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område F1b: SO-S/0-20 knop, byar upp till 25 knop.
Område F2d: S/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område F2b: S/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
Område F1a: S/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
Område F2a: S/2-11 knop, byar upp till 21 knop.

14-16UTC: Område F2b: S/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
Område F2d: S/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
Område F2c: S-SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
Område F1a: S/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
Område F2a: S/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
Område F1b: SO-S/0-20 knop, byar upp till 26 knop.

16-18UTC: Område F1b: SO-S/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
Område F2d: S-SV/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
Område F2c: S/0-6 knop.
Område F1a: SO-S/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
Område F2a: S/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
Område F2b: SO-S/1-6 knop, byar upp till 12 knop.

18-20UTC: Område F1b: S/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
Område F1a: SO-S/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
Område F2b: SO-S/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
Område F2c: SO-S/0-7 knop.
Område F2a,F2d: SO-S/0-8 knop, byar upp till 14 knop.


Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 190/13kt +13.
14-16UTC: 200/13kt +13.
16-20UTC: 200/14kt +13.

FL50:
12-14UTC: 200/18kt +7.
14-16UTC: 200/16kt +7.
16-18UTC: 200/18kt +7.
18-20UTC: 200/20kt +7.

FL100:
12-14UTC: 200/29kt -2.
14-18UTC: 200/28kt -2.
18-20UTC: 200/30kt -3.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF.
Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens.
För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen.
Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Spotting

Hur fungerar spotthjälpen och Vindkartan?

Markvind är ca 0-3 m/s.
Vind på 600 m ca 7 m/s.
Vind på 1500 m ca 9 m/s.
Vind på 3000 m ca 14 m/s.
Planet flyger ca 29 m/s över marken på finalen.
Du driver ca 648 m bakåt i frifall. (864 m)
Lämplig spot är 13 sekunder eller 375 m efter gropen.
(20 s eller 576 m)
För små grupper eller ensamhoppare bör man vänta 5-7 sekunder mellan grupperna.
För större grupper bör man vänta 10-13 sekunder mellan grupperna.


Vindkartan

Senast uppdaterad 19:27
All data kommer från LFV.se
och från ESSK inofficiella vädersida